Redovna Skupština 2017

OBAVEŠTENJE O SMANJENJU KAPITALA PONIŠTENJEM SOPSTVENIH AKCIJA

Odluke sa redovne Skupštine GM od 10.6.2017.

Zapisnik sa redovne Skupštine Goša Montaža AD od 10.6.2017.

Skupština 2017 komisija za glasanje Izveštaj o učesnicima i rezultati glasanja po tačkama dnevnog reda

Izveštaj sa održane sednice Skupštine 10.06.2017

Spisak Akcionara 2017

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama 2017

Formular punomoćja za glasanje 2017

Formular za glasanje u odsustvu 2017

Izveštaj IO sa izjavom o primeni kodeksa korp.upravljanja 2017

Izveštaj nadzornog odbora 2016 2017 (2)

Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2016

Predlog Skupštini 2017. za izbor eksternog revizora

Poziv Skupština 2017