Redovna Skupština 2019

Skupština 2019. pojedinačne odluke

Skupština 2019. Zapisnik od 08.6.2019.

Skupština 2019. izveštaji Komisije za glasanje – rezultati glasanja

Skupština 2019. izveštaj sa održane sednice-potpisan

Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima 2019.

Absentee Voting Form 2019

Formular punomocja 2019

Formular za glasanje u odsustvu 2019

1.Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa skupštine od 09.6.2018.

1a. Skupština 2018. Zapisnik od 09.6.2018.

2.Predlog odluke o usvajanju FI za 2018.

3.Predlog odluke o izboru revizora za 2019. i utvrdivanju naknade za njegov rad

3a. Komisija za reviziju predlog Skupstini za izbor revizora za 2019. godinu.

4.Skupština 2019 PREDLOG Odluka o usvajanju izveštaja NO

4a.Izveštaj nadzornog odbora 2018-2019

5.Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korp.upravljanja 2019

6.Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2018.

Poziv Skupština 2019