GOŠA MONTAŽA ad

90 godina iskustva je utkano je svuda oko Vas


Hidromehanička oprema

1963. godine počevši od hidroelektrane Potpeć, GOŠA MONTAŽA je kao prepoznatljivi deo iz svog programa usluga otpočela dugi niz uspešnih projekata ugradnje hidromehaničke opreme.

U standardni program spadaju:
leptirasti, tablasti zatvarači
vrata brodskih prevodnica,
obloge tunela,
cevovodi reverziblnih hidroelektrana,
kompenzatori, račve, prelazni komadi
ugrađene u:

HE “Bajina Bašta” – Perućac
HE “Đerdap” – Kladovo
HE “Čakovec” – Čakovec
HE “Potpeć“
Hidroelektrane na Limu – Nova Varoš
Kanal “Dunav-Tisa-Dunav” – Prevodnica Pančevo
HE “Ćira-Pjura” – Peru
HE “Boali 2” –Central African Republic 
Značajniji skoriji projekti:
Zamena vrata srednje glave prevodnice – Đerdap 2005
Revitalizacija drenažnog sistema – Bogojevo
Remont zatvarača HE „MEĐUVRŠJE“ 2006
Remont tablastog zatvarača na brani HE “Ovčar Banja“ 2007
Zamena vrata brodske prevodnice – Đerdap 2010.

Revitalizacija hidromehaničke opreme – HE Zvornik – od 2015.
Izrada i montaža HMO za MHE Bočac – 2015.
Izrada ulazne rešetke agregata HE Đerdap 2 – 2015

Hidromehanička oprema