GOŠA MONTAŽA ad

90 godina iskustva je utkano je svuda oko Vas


Sistemi otpepeljivanja

U procesu modernizacije, Elektroprivreda Srbije je posebnu pažnju posvetila zaštiti životne sredine.

Kroz projekte rekonstrukcije ili zamene sistema otpepeljivanja, Goša Montaža je od 2009. godine uzela učešća u svim projektima ove vrste kroz montažu više od 3.500 t opreme, čelične konstrukcije, silosa i cevovoda.

Realizovani projekti:

TENT B, Obrenovac
TE KO B, Drmno
TENT , Kolubara A5

U saradnji sa Nemačkom firmom Clyde Bergeman Drycon, toku je realizacija projekta Zamene sistema otpepeljivanja TEKO A, gde Goša Montaža učestvuje kroz izradu projekte dokumentacije, proizvodnju i montažu čelične konstrukcije i opreme.

Sistemi otpepeljivanja