GOŠA MONTAŽA danas – delatnost

Montaža  razne opreme, cevovoda i svih tipova čelične konstrukcije. Izrada razne opreme, cevovoda i svih tipova čelične konstrukcije
Projektovanje i razrada radioničke dokumentacije
Organizacija gradilišta
Izvođenje projekata po sistemu “ključ u ruke”
Stručni nadzor
Iznajmljivanje sredstava transporta i mehanizacije

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD  je kompanija koja je u stanju da samostalno realizuje projekat kroz sve njegove faze, od izrade projektne dokumentacije preko izrade i montaže do puštanja u rad.

Kompletna realizacija projekata u ovako zaokruženom procesu je usaglašena sa integrisanim sistemom obezbeđenja kvaliteta. Ovako kompleksna usluga obezbeđena je kroz rad pratećih službi.