GOŠA MONTAŽA ad

90 godina iskustva je utkano je svuda oko Vas


Goša Montaža danas – delatnost

Montaža svih tipova čelične konstrukcije i opreme

Izrada čelične konstrukcije i opreme
Projektovanje i razrada radioničke dokumentacije
Organizacija gradilišta
Izvođenje projekata po sistemu “ključ u ruke”
Stručni nadzor
Iznajmljivanje sredstava transporta i mehanizacije

Goša Montaža je kompanija u stanju da samostalno realizuje projekat kroz sve njegove faze, od izrade projektne dokumentacije preko izrade i montaže do puštanja u rad.

Kompletna realizacija projekata u ovako zaokruženom procesu je usaglašena sa integrisanim sistemom obezbeđenja kvaliteta. Ovako kompleksna usluga obezbeđena je kroz rad pratećih službi

Obezbeđenja kvaliteta:
– zavarivanja
– geodezije
– kontrole kvaliteta
– bezbednost.

Organizaciona sema