GOŠA MONTAŽA AD


OGLASI

‘’GOŠA MONTAŽA’’ AD BEOGRAD
montaza@gosamontaza.rs

‘’Goša Montaža’’AD, Beograd raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poslovima:

‘’ZAVARIVAČ’’ za sledeće postupke zavarivanja:

111 (SMAW),

136 (FCAW) i

141 (GTAW).

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. zdravstvena sposobanost,
  1. spremanost za rad na terenu,

      3.najmanje 1 godina radnog iskustva.

Prednost imaju zavarivači sa iskustvom i oni koji su obučeni za dva i više od navedenih postupaka zavarivanja. Zarada prema dogovoru.

Prijave se podnose na sledeću adresu: 28. oktobra 65, 11 320 Velika Plana ili putem mejla: montaza@gosamontaza.rs

U Beogradu, 10.6.2019.godine.

…………………………………………………………………………………………………………

‘’GOŠA MONTAŽA’’ AD BEOGRAD
montaza@gosamontaza.rs

‘’Goša Montaža’’AD, Beograd raspisuje oglas za prijem u radni odnos
na određeno vreme na poslovima: ‘’BRAVAR MONTER’’ .
Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. zdravstvena sposobanost,
    2. spremanost za rad na terenu,
    3. Najmanje 1 godina radnog iskustva.

Prednost imaju bravari sa većim iskustvom. Zarada prema dogovoru.
Prijave se podnose na sledeu adresu: 28. oktobra 65, 11 320 Velika
Plana ili putem mejla: montaza@gosamontaza.rs.U Beogradu, 10.6.2019. godine.