GOŠA MONTAŽA ad

90 godina iskustva je utkano je svuda oko Vas


OGLASI

‘’GOŠA MONTAŽA’’ AD BEOGRAD

montaza@gosamontaza.rs

‘’Goša Montaža’’AD, Beograd raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određno vreme na poslovima:

‘’ELEKTRO ZAVARIVAČ’’ za sledeće postupke zavarivanja:

111 (SMAW)

136 (FCAW)

141 (GTAW)

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

1. zdravstvena sposobanost za rad na visini,

2. spremanost za rad na terenu na teritoriji Republike Srbije,

3. najmanje 2 godine radnog iskustva.

Prednost imaju zavarivači sa iskustvom i oni koji obučeni za dva i više od navedenih postupaka zavarivanja.

Prijave se podnose na sledeu adresu:

28. Oktobra 65 11 320 Velika Plana ,

ili putem mejla: montaza@gosamontaza.rs

Kontakt telefon: 026 515 959

Kontakt osoba: Staša Stanković Gajić

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa.

U Beogradu, 17.7.2017.godine.