GOŠA MONTAŽA ad

90 godina iskustva je utkano je svuda oko Vas


OGLASI

”GOŠA MONTAŽA” AD

Beograd

Raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom, za sledeće pozicije:

 

POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU

Mesto rada: Velika Plana i Smederevska Palanka, smeštaj obezbeđen.

Pored uslova koje predviđa zakon, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

• VII/VI stepen stručne spreme, mašinske ili građevinske struke,

• 5 godina radnog iskustva,

• poznavanje rada na računaru,

• vozačka dozvola ”B” kategorije,

• poželjno znanje stranog jezika.

INŽENJER ZA GRAĐEVINSKE RADOVE

Mesto rada: Velika Plana, Smederevska Palanka i gradilišta, smeštaj obezbeđen.

Pored uslova koje predviđa zakon, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

• VII stepen stručne spreme – građevinske struke,

• 3 godine radnog iskustva,

• posedovanje licence za izvođenje radova,

• poznavanje rada na računaru.

RUKOVODILAC MEHANIZACIJE I ODRŽAVANJA

Mesto rada: Velika Plana, smeštaj obezbeđen.

Pored uslova koje predviđa zakon, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

• VII stepen stručne spreme (master) mašinske struke,

• 3 godine radnog iskustva,

• poznavanje rada na računaru,

• vozačka dozvola ”B” kategorije.

ŠEF MEHANIZACIJE

Mesto rada: Velika Plana

Pored uslova koje predviđa zakon, kandidati trebaju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

• VI stepen stručne spreme, mašinske struke,

• 3 godine radnog iskustva,

• poznavanje rada na računaru,

• vozačka dozvola ”B” kategorije.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:

− fotokopiju diplome,

− kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom.

Rok za podnošenje prijava je 02.02.2019. godine.

Osim za navedene pozicije, ”Goša Montaža” AD Beograd poziva sve diplomirane (master)

inženjere mašinstva i građevine da se jave, zbog stalne potrebe za tim profilima.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne

dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja Ugovora o radu dužan je da dostavi dokaz o

zdravstvenoj spospobnosti za rad na navedenim poslovima.

Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja po oglasu:

Stevan Popović, Sekretar Društva

telefon: 026/ 310-476.

Adresa na koju se podnosi prijava:

”Goša Montaža” AD Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića

140

ili elektronskom poštom na adresu: montaza@gosamontaza.rs.

Beograd, 21.01.2019. godine