Референс-лист мостов

ŽELEZNIČKI  MOSTOVI 

R.BR.

O B J E K A T

 I N V E S T I T O R

GOD.

 1.  
Železnički most Bihać

1950.

 1.  
Železnički most Vareš

1957.

 1.  
Železnički most Skoplje

 

 1.  
Železnički mostovi (61kom) Union of Burma Railway board

  1959.

 1.  
Železnički mostovi Ministry of railways, Indija

1959.

 1.  
Most preko Vrbasa Banja Luka

1959.

 1.  
Most preko Sitnice Obilić

1961.

 1.  
Most na pruzi Sarajevo -Ploče ŽTP  Sarajevo

   1964.

 1.  
Železnički mostovi JNA

1968.

 1.  
Most na pruzi Bor – Majdanpek RTB Bor

   1969.

 1.  
Mostovi na pruzi Beograd – Niš – Skoplje ŽTP Beograd

1969.

 1.  
Most u TENT Obrenovac TE Nikola Tesla Obrenovac

 

Mostovi na pruzi Beograd – Bar

 1.  
Tara I ŽTP Beograd

1971.

 1.  
Tara III ŽTP Beograd

1971.

 1.  
Lim I ŽTP Beograd

1971.

 1.  
Lim II ŽTP Beograd

1971.

 1.  
Kratovska reka ŽTP Beograd

1971.

 1.  
Lugomir ŽTP Beograd

1971.

 1.  
Vučji Potok ŽTP Beograd

1971.

 1.  
Dubočica ŽTP Beograd

1973.

 1.  
Dvokolosečni most preko reke Save ŽTP Beograd

1976/78 

DRUMSKI  MOSTOVI

 1.  
Most preko Save Otočac

1950.

 1.  
Most preko Lima Priboj na Limu

1953.

 1.  
Most preko Save Beograd

1956/61

 1.  
Most preko Save Zagreb

1959.

 1.  
Most preko Drine Ustiprača

1960.

 1.  
Most preko Drine Goražde

1961.

 1.  
Most preko Lepenice Kragujevac

1962.

 1.  
Most preko Tise Žabalj

1961/63

 1.  
Most preko Pčinje Ristovac

1967.

 1.  
Most preko Save – Gazela Beograd

1967/70

 1.  
Most Mratinje Crnogorske elektrane, Nikšić

1974/75

 1.  
Most preko Save Sremska Mitrovica

1975/77

 1.  
Rekonstrukcija drumskog mosta preko Save Beograd

1977/78.

 1.  
Most preko Morače Duga, SR Crna Gora

1978.

 1.  
Most preko Lima Gostun

1978.

 1.  
Most preko V.Morave

-put V.Plana-Žabari

Republički fond za puteve

1982/83 

ŽELEZNIČKO-DRUMSKI MOSTOVI

 1.  
Most preko Dunava Beograd

1960/63

 1.  
Most preko Tise Senta

1961/62

 1.  
Most preko reke Sittang Union of Burma Railway board

1959/60

AUTOMOSTOVI 

 1.  
Automost preko autoputa na Dušanovcu Beograd

1975.

 1.  
Pasarela Zmaj Srbija put, Beograd

1977.

 1.  
Automost na putu prema aerodromu Podgorica Podgorica

1977.

 1.  
Pasarela u Kostolcu IEK Kostolac, Kostolac

1977.

 1.  
Automost Kostolac IEK Kostolac, Kostolac

1978.

 1.  
Automost u Obili}u TE Kosovo B

1978.

 1.  
Pasarela u V. Plani Republički SIZ za puteve, Beograd

1979.

 1.  
Automost u Klini Klina

1980.

 1.  
Automost Elin – Pelin VTO Transimpeks, Bugarska

1980.

 1.  
Automost Komun. preduz. Plu`ine

1980.

 1.  
Automost na Limu HE Nova Varoš

1981.

 1.  
Pasarela preko reke Belice SIZ za upravljanje građ. zemljištem, Jagodina

1982.

 1.  
Automost 301-12 Irak

 

 1.  
Pasarela 301-13 Alžir

1982.

 1.  
Limska Draga Vijadukt

1988.

SPECIJALNI  MOSTOVI

 1.  
Pešački viseći most Goražde

1952.

 1.  
Pontonski most Pula

1953.

 1.  
Drumski pokretni mostovi Kanal DTD, Sombor

1957.

 1.  
Drumski pokretni mostovi Kanal DTD, Sombor

1958.

 1.  
Pešački  most preko Lepenice Kragujevac

1964.

 1.  
Pešački  prelaz preko autoputa na Dušanovcu Beograd

1977.

 1.  
Pešački prelaz Bečići

1977.

MOSTOVI OD 1999. – 2012.g.

 1.  
Montaža mosta Podina – žel. most Direkcija za obnovu zemlje

1999.

 1.  
Sanacija mosta Grdelica – železnički most preko Ju. Morave Direkcija za obnovu zemlje

1999.

 1.  
Sanacija mosta Jasika – drumski most preko Zap. Morave Direkcija za obnovu zemlje

1999.

 1.  
Montaža mosta Varvarin – drumski most preko Vel. Morave Direkcija za obnovu zemlje

1999.

 1.  
Sanacija mosta Kovin- drumski most preko Dunava Direkcija za obnovu zemlje

1999.

 1.  
Pešački most Ikarbus Beograd

1999.

 1.  
Sanacija mosta Lešak – želez. most preko Ibra Direkcija za obnovu zemlje

2000.

 1.  
Sanacija mosta Lučica 2 – železnički most preko Ibra Direkcija za obnovu zemlje

2000.

 1.  
Montaža mosta Rudare – železnički most preko Toplice Direkcija za obnovu zemlje

2000.

 1.  
Drumski most – Varadinska duga Direkcija za obnovu zemlje

2000.

 1.  
Drumski most SLOBODA – Novi Sad Evropska  zajednica

2003/2004.

 1.  
Drumski most na reci Jadar JP GRAD Loznica

2005.

 1.  
Most preko kanala otpadnih voda HIP AZOTARA Pančevo

2005.

 1.  
Drumski most preko Jovanovačke reke  – Donji Katun DABI d.o.o. Kruševac

 

2007.

 1.  
Čelična konstrukcija za most u Ekvatorijalnoj Gvineji SOGECO SA Gvineja

 

2008.

 1.  
Drumski most kod Malog Stapara VODE VOJVODINE Novi Sad

2008.

 1.  
Drumsko-železnički most MD 88 preko reke Dunav u Novom Sadu Zavod za izgradnju grada Novi Sad i

Ministarstvo za infrastrukturu Beograd

 

2008.