Референс-лист резервуаров

 

R.BR.

O B J E K A T

 I N V E S T I T O R

GOD.

 1.  
Sanacija rezervoara lakih i teških plinskih ulja NIS RN PANČEVO

1999.

 1.  
Sanacija rezer. FB-1503 NIS RN PANČEVO

1999

 1.  
Izrada i montaža dva rezervoara u Nišurezerv. zapremine 2000 m3

rezerv. zapremine 5000 m3- NIS JUGOPETROL – BEOGRAD      

NIS JUGOPETROL BEOGRAD

1999.

 1.  
Sanacija rezervoara FB2010 NIS RN PANČEVO

2000.

 1.  
Sanacija rezervoara   T-50201 A i T50201 B za svetla ulja NIS RN NOVI SAD

2000.

 1.  

Montaža rezervoara  N5 (MF 802)

zapremine 10000 m3- NIS RN NOVI SAD                

NIS RN NOVI SAD

2000.

 1.  
Izrada i montaža rezervoara T 1 (T7217)zapremine 5000 m3- NIS RN NOVI SAD     NIS RN NOVI SAD

2000.

 1.  
Projektovanje, izrada, isporuka, montaža i AK zaštita rezer. za mazut FB-1701 zapremine  13000 m3 NIS RN PANČEVO

2001.

 1.  
Montaža dva rezervoaraMF 814 (D1) zapremine 5000 m3

MF 818 (D2) zapremine 5000 m3

NIS RN NOVI SAD

2001.

 1.  
Montaža tri rezervoara:MF 820 (D4) zapremine 3000 m3

MF816 (D6) zapremine  5000 m3

MF 808 (M4) zapremine 13000 m3           

NIS RN NOVI SAD

2001.

 1.  
Izvođenje radova na sanaciji rezervoara FB 0254 NIS RN PANČEVO

2002.

 1.  
Zamena postojećih horizontalnih rezervoara za skladištenje: TNG-a F.O.FB.1023; FB-1024, FB.1025 i FB-1026, novim rez. fabričke oznake; FB-1023 A, FB-1024A; FB-1025A, FB-1026A NIS RN PANČEVO

2002.

 1.  
Montaža dva rezervoaraV1 i V2 zapremine po   300 m3    NIS RN NOVI SAD

2002.

 1.  
Izrada, isporuka, montaža i AK zaštita rezervoara FB 1803 V=21.700 m3 NIS RN PANČEVO

2003.

 1.  
Izrada  i isporuka i montaža FB-1404 zapremine  5,470 m3 NIS RN PANČEVO

2003.

 1.  
Rekonstrukcija vertikalnih,cilindricnih nadzemnih,sa plivajucim krovovima rezervoara,FB-1309 zapremine 10.150 m3,FB-1310 zapremine 13.150 m3. NIS RN PANČEVO

2003.

 1.  
Nabavka materijala,izrada,isporuka,montaza i izolacija vertikalnog,cilindricnog,nadzemnog rezervoara sa duplim dnom za mazut FB-1001 NIS RN PANČEVO

2003.

 1.  
Revitalizacija pogona Blendinog ulja NIS RN PANČEVO

2003.

 1.  
Izrada termotehnickih instalacija rezervoara v1Iv2 NIS RN PANČEVO

2003.

 1.  
Zacevljenje rezervoara D-11 i D-12 NIS RN PANČEVO

2003.

 1.  
Rekonstrukcija vertikalnih,cilindricnih nadzemnih,sa plivajucim krovovima rezervoara :FB-0703. NIS RN PANČEVO

2004.

 1.  
RV=570 m3, za pitku vodu- BORKOVAC SO RUMA

2004.

 1.  
Rekonstrukcija vertikalnih,cilindricnih nadzemnih,sa plivajucim krovovima rezervoara,fabricke oznake FB-1504. NIS RN PANČEVO

2005.

 1.  
Radovi na rekonstrukciji rezervoara F-1315. NIS RN PANČEVO

2005.

 1.  
Izgradnja vertikalnog,nadzemnog,sa samonosecim celicnim sfernim krovom rezervoara,fabricke oznake FB-0810. NIS RN PANČEVO

2005.

 1.  
Izvodjenje masinsko-montaznih radova na rekonstrukciji rezrvoara FB-1314. NIS RN PANČEVO

2005.

 1.  
Rekonstrukcija vertikalnih,cilindricnih nadzemnih,sa plivajucim krovovima rezervoara,fabricke oznake FB-1313 i FB-1316. NIS RN PANČEVO

2006

 1.  
Rekonstrukcija postojeceg,vertikalnog,nadzemnog rezervoara fabricke oznake FB-1302. NIS RN PANČEVO

2006.

 1.  
Rekonstrukcija vertikalnih,cilindricnih nadzemnih,sa plivajucim krovovima rezervoara,fabricke oznake FB-1502. NIS RN PANČEVO

2006.

 1.  
Rekonstrukcija postojeceg,vertikalnog,nadzemnog rezervoara fabricke oznake FB-1308. NIS RN PANČEVO

2006.

 1.  
Rekonstrukcija postojeceg,vertikalnog,nadzemnog rezervoara fabricke oznake FB-0809. NIS RN PANČEVO

2006.

 1.  
Izrada i montaza rezervoara i montaza cevovoda za punjenje i praznjenje rezervoara FB-9110 i FB-9120. NIS RN PANČEVO

2006.

 1.  
Rekonstrukcija postojeceg,vertikalnog,nadzemnog rezervoara fabricke oznake FB-1118. NIS RN PANČEVO

2007.

 1.  
Rekonstrukcija postojeceg,vertikalnog,nadzemnog rezervoara fabricke oznake FB-1303 NIS RN PANČEVO

2007.

 1.  
Rekonstrukcija postojeceg,vertikalnog,nadzemnog rezervoara fabricke oznake FB-1121. NIS RN PANČEVO

2007.

 1.  
Rekonstrukcija postojeceg,vertikalnog,nadzemnog rezervoara fabricke oznake FB-1906. NIS RN PANČEVO

2007.

 1.  
Rekonstrukcija postojeceg,vertikalnog,nadzemnog rezervoara fabricke oznake FB-1204. NIS RN PANČEVO

2007.

 1.  
Demontaza postojecih i montaza novih rezervoara FB-0807 i FB-0808. NIS RN PANČEVO

2007.

 1.  
Rekonstrukcija rezervoara FB-1102 NIS RN PANČEVO

2007.

 1.  
Rekonstrukcija rezervoara FB-1104 NIS RN PANČEVO

2007.