Референс-лист вращающегося и гидромеханического оборудования

Referentna lista  rotacione opreme

R.br

OBJEKAT

INVESTITOR

GODINA

 1.  
Revitalizacija reverzibilnog hidroagregata Br. 2 i predturbinskog kuglastog zatvarača u RHE “Bajina Bašta” , snage 315 MW HE BAJINA BAŠTA

2003

 1.  
Sanacija lopatica radnog kola hidroagregata br. 4, snage 93 MW u HE “Bajina Bašta” , Perućac                                                                                        HE BAJINA BAŠTA

2003

 1.  
Revitalizacija reverzibilnog hidroagregata Br. 1 i predturbinskog kuglastog zatvarača u RHE “Bajina Bašta”, snage 315 MW HE BAJINA BAŠTA

2004

 1.  
Remont četiri dreažne „Sulzer“ pumpe u HE „Elektromorava“ Čačak HE BAJINA BAŠTA

2007

 1.  
Remont hidroagregata A-1, snage 3,5 MW u HE “Ovčar Banja”, Čačak HE BAJINA BAŠTA

2007

 1.  
Zamena drenažnih pumpi u tri drenažna bunara brane HE “Zvornik”, Mali Zvornik HE BAJINA BAŠTA

2008

 1.  
Revizija hidroagregata A-1 i A-2 u HE “Zvornik”, snage 28 MW, HE BAJINA BAŠTA

2008

 1.  
ANDRITZ-HYDRO, revitalizacija HE “Bajina Bašta”, snage 105 MW, agregat A-1, A-2 i A-3,  A-4 radovi u toku HE BAJINA BAŠTA

2008

 1.  
Revitalizacija agregata A-1 i A-2 u HE “Ovčar Banja” i HE “Međuvršje” Elektromorava Čačak, snage 3,5 i 5 MW. HE BAJINA BAŠTA

2008

 1.  
Sanacija kavitacionih oštećenja sihronog ventila, A2 HE “Pirot” HE ĐERDAP

2009

 1.  
PD HE Đerdap d.o.o. Kladovo, Izrada i zamena sistema za hlađenje turbine i generatora hidroagregata  A-6, snage 178 MW HE ĐERDAP

2010

 1.  
Isporuka, izrada i ugradnja cevovoda sistema turbinske regulacije A-6 i   A-4, HE Đerdap 1, snage 178 MW HE ĐERDAP

2011

 1.  
Izrada i zamena sistema za hlađenje bloka transformatora Br.1, Br.2 i Br.3 na HE Đerdap 1, snage 178 MW, Kladovo HE ĐERDAP

2012

 1.  
Izrada i montaža rashladnog sistema turbine i generatora za agregat A-4 , HE Đerdap 178 MW, Kladovo, HE ĐERDAP

2007

 1.  
Kapitalni remont  aksijalne  pumpe br. 3 u Crpnoj stanici Bogojevo sistema “Vode Vojvodine” sanaga 320 kW, Novi Sad JVP VODE VOJVODINE

2006

 1.  
Sanacija turbine i generatora u HE “Moravica” ED IvanjicaČačak ED ČAČAK

2007

 1.  
Zamena rashladnog sistema, drenažnog sistema i sistema komprimovanog vazduha agregata A-1, A-2 i A-3 u HE “Trebinje 1” Grančarevo , snage 3 x 55 MW. Trebinje HE TREBINJE

2011

 1.  
Remont vertikalne  aksijalne pumpe br. 2 crpne stanice “Bogojevo” u sistemu “Vode Vojvodine”, sanaga 320 kW, Novi Sad JVP VODE VOJVODINE

2011

 1.  
Remont tri vertikalne pumpe u crpnoj stanici Čenta, Vode Vojvodine  Novi Sad,snage 45 i 160 KW JVP VODE VOJVODINE

2011

 1.  
Remont dve vertikalne pumpe u crpnoj stanici Novi Kneževac, “Vode Vojvodine” Novi Sad, snage 2 x 250 kW JVP VODE VOJVODINE

2011

 1.  
 Kapitalni remont pumpe u C.S. Bezdan, pumpa br. 2, 1 x 350 kWNovi Sad JVP VODE VOJVODINE

2011

 1.  
Radovi na kapitalnom remontu pumpe crpne stanice Žabalj ,snage 500 kW,Novi Sad JVP VODE VOJVODINE

2012


Referentna llista  hidromehaničke opreme

R.br

OBJEKAT

INVESTITOR

GODINA

 1.  
Remont tablastog zatvarača temeljnog ispusta u HE MeđuvršjeElektromorava Čačak HE BAJINA BAŠTA

2003

 1.  
Remont segmentnih ustava na brani HE “Međuvršje”, prelivna polja 1, 2 i 3 , Elektromorava Čačak HE BAJINA BAŠTA

2004

 1.  
Zamena lanaca na ustavama br. 1, 2, 3, 4 i 5 brane HE “Bajina Bašta”, Perućac HE BAJINA BAŠTA

2006

 1.  
Remont tablastog zatvarača u ulaznoj građevini na brani HE Ovčar Banja, Elektromorava Čačak HE BAJINA BAŠTA

2007

 1.  
Remont sifonskog tablastog zatvarača agregata A-2 u HE “Bajina Bašta” Perućac HE BAJINA BAŠTA

2008

 1.  
HE Zvornik – Kapitalni remont dve čistilice HE BAJINA BAŠTA

2008

 1.  
HE Zvornik – Kapitalni remont riblje staze HE BAJINA BAŠTA

2008

 1.  
Remont kompenzatora i dilatacione spojnice na dovodnom cevovodu agregata A-1, A-2, A-3 i A-4 HE “Bajina Bašta” Perućac HE BAJINA BAŠTA

2009 2012

 1.  
Remont brzih predturbinskih tablastih zatvarača agregata A-1, A-2, A-3 i A-4 HE “Bajina Bašta” Perućac HE BAJINA BAŠTA

2010

 1.  
Remont segmentnih ustava br. 1, 2, 3, 4 i 5 na brani HE “Bajina Bašta” Perućac HE BAJINA BAŠTA

2010

 1.  
Zamena srednje glave bodske prevodnice  HE ĐERDAP 1,Kladovo HE ĐERDAP

2003

 1.  
VLASINSKE HE, PAP Lisina – remontni radovi na hidromehaničkoj opremi – Ustava i zatvarač temeljnog ispusta, Surdulica HE ĐERDAP

2007

 1.  
Remont brzog predturbinskog zatvarača A-7, HE Đerdap 2, Negotin HE ĐERDAP

2008

 1.  
Zamena uzvodne glave brodske prevodnice HE Đerdap 1, Kladovo HE ĐERDAP

2008

 1.  
Zamena petnaest tablastih zatvarača dovoda Vlasinske HE, Surdulica HE ĐERDAP

2008

2012

 1.  
Zamena fine rešetke na HE Vrla 4, Surdulica HE ĐERDAP

2008

 1.  
Sanacija brzog predturbinskog zatvarača agregata A-3, HE Đerdap 1, Kladovo HE ĐERDAP

2008

 1.  
Kapitalni remont brzog predturbinskog zatvarača agregata A-6, nadagregatnog  poklopca A-6 i ustave prelivnog polja br. 5 HE Đerdap 2 , Negotin HE ĐERDAP

2009

 1.  
Sanacija segmentne ustave sa hidrauličkim pogonom u Opovu,  HE Đerdap, Održavanje dunavskog priobalja, Beograd HE ĐERDAP

2010

 1.  
Remont brzog predturbinskog zatvarača agregata A-4, nadagregatnog poklopca br. 2, HE Đerdap 2, Negotin HE ĐERDAP

2010

 1.  
Kapitalni remont brzog predturbinskog zatvarača agregata A-9 i A-10, segmentne ustave polja br. 5, HE Đerdap 2, Negotin HE ĐERDAP

2011

 1.  
Remont segmentnih ustava sva tri prelivna polja hidročvora Tamiš u Pančevu, HE Đerdap, Održavanje dunavskog priobalja, Beograd JVP VODE VOJVODINE

2007

 1.  
Kapitalni remont segmentne ustav br. 1 na Tisi sa hidrauličkim pogonom, sistema Vode Vojvodine, Novi Sad JVP VODE VOJVODINE

2008

 1.  
Kapitalni remont brodske prevodnice Srpski Miletić u sistemu Vode Vojvodine,Novi Sad JVP VODE VOJVODINE

2008

 1.  
Kapitalni remont brodske prevodnice Kajtasovo u sistemu Vode Vojvodine,Novi Sad JVP VODE VOJVODINE

2009

 1.  
Kapitalni remont brodske prevodnice Kucura u sistemu Vode Vojvodine,Novi Sad JVP VODE VOJVODINE

2010

 1.  
Sanacija segmentne ustave u Stajićevu, sistem Vode Vojvodine, Novi Sad JVP VODE VOJVODINE

2006

  

 

Referenc llista, Remont  kranova u Hidroelektranama

R.br

OBJEKAT

INVESTITOR

GODINA

 1.  
Adaptacija i sanacija portalnog krana 2 x 10 t HE Potpeć HE BAJINA BAŠTA

2007

 1.  
Sanacija portalnog krana 2 x 110 t HE Zvornik HE BAJINA BAŠTA

2007

 1.  
Demontaža i montaža mosne dizalice i kranskih šina 25/5 t, HE Bajina Bašta, Perućac HE BAJINA BAŠTA

2012