GOŠA MONTAŽA AD


Naša vizija i ciljevi

VIZIJA, STRATEŠKA ORIJENTACIJA I CILJEVI

U prethodnom periodu najveći deo proizvodnih kapaciteta bio je angažovan u EPS-u, oko 60%.To su bili godišnji ugovori o angažovanju radne snage i mehanizacije na remontovanju i održavanju kapaciteta termoelektrana u Kostolcu i Drmnu, kao i Obrenovcu i hidroelektrana Đerdap, Bajna Bašta i delom Limskih hidroelektrana. Manjim delom smo bili prisutni i na izgradnji određenih postrojenja, onoliko kolika su bila ulaganja u elektroenergetski sistem.
Preostali kapaciteti bili su vezani kako za velike javne sisteme, NIS, ZASTAVA, HIP Pančevo, SARTID, tako i za inženjering usluge na projektovanju, izgradnji objekata u građevinarstvu za poznatog kupca.
Poznato je ogromno angažovanje firme na sanaciji i obnovi zemlje posle NATO agresije 1999/2000 godine. Gotovo sva sredstva i ljudstvo bili su angažovani na sanaciji pet mostova: Zitorađa, Jasika, Grdelica, Varvarin i Kovin, Zastavinih fabrika: Energetika, Kovačnica i deo Vojne fabrike, kao i sanaciji i izgradnji novih rezervoara u rafinerijama nafte Pančevo i Novi Sad.
Sa stabilizacijom prilika u zemlji, reorganizacijom firme i promenom poslovnih odnosa, donekle se izmenila i struktura poslova. Zadržali smo gotovo isto učešće u Elektroprivredi, ali su se povećale naše aktivnosti na izgradnji novih objekata i postrojenja, naročito posle ulaganja stranih investitora.
U rafinerijama nafte Pančevo i Novi Sad nastavili smo sa sanacijom postojećih i izgradnjom novih rezervoara i postrojenja.
Kao podizvođači kompaniji DSD iz Nemačke radili smo montažu konstrukcije za most Sloboda u Novom Sadu.
U maju 2006. godine Konzorcijum zaposlenih je kupio 70% vrednosti firme i preduzeće je organizovano kao akcionarsko drustvo.
Napravljena je nova strategija razvoja, gde nam je u interesu da ostanemo strateški partner Elektroprivrednim preduzećima i gde smo se potvrdili kao pouzdan i siguran isporučilac. Sa privatizacijom Sartida i ulaskom stranog kapitala, našli smo interes za povećano angažovanje naših resursa u novoj kompaniji USS Steel, sa kojom već treću godinu imamo godišnji ugovor za angazovanje radne snage i novi godišnji ugovor za angažovanje sredstava mehanizacije. Nivo našeg angažovanja u ovoj kompaniji se, na godišnjem nivou popeo na 30%. Obzirom na povećano investiranje stranog kapitala u našu zemlju, pojačane su i naše aktivnosti u tom pravcu, a kao rezultat su i novi ugovori sa stranim partnerom: izgradnja novih postrojenja “Cold box I, Cold box II” u Messer Tehnogas-u u Smederevu, izgradnja novih elektrofiltera u Obrenovcu i Kostolcu, izgradnja aerodromskih zgrada u Tivtu i Podgorici, izgradnja novog objekta u fabrici kamene sode za “Knauf” u Surdulici, montaža bagera za peti BTO sistem u Kostolcu.
Naša su nastojanja da, u narednom periodu, imamo određena angažovanja na inostranom tržištu, prvo kroz angazovanje radne snage, a kasnije i kroz angažovanje u zemljama u okruženju, ali i zemljama EU. Značajni su razgovori sa potencijalnim partnerima u BiH, Crnoj Gori i Holandiji.
Da bismo sve realne planove sproveli u delo, neophodna nam je modernizacija postojećih i izgradnja novih priozvodnih kapaciteta, zapošljavanje nove radne snage određenih profila i ulaganje u nove tehnologije i opremu