GOŠA MONTAŽA AD


Redovna Skupština 2012

Godišnja skupština 2012

Obaveštenje o isplati drugog dela dividende za 2011

пуномоћје формулар за редовну годишњу скупштину 2012

OBAVEšTENJE O ISPLATI DRUGOG DELA DIVIDENDE ZA 2011.GODINU – 25.9.2012.

Obaveštenje akcionarima 19.6.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Skupština 09.6.2012.zapisnici o rezultatima glasanja

Zapisnik redovne skupstine GM 2012

Goša montaža konsolidovani FI statistički aneks 2011

Goša montaža konsolidovani FI napomene uz novokosolidovani FI 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o tokovima gotovine 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o promenam na kapitalu 2011

Goša montaža konsolidovani FI bilans uspeha 2011

Goša Montaža- konsolidovani FI bilans stanja 2011.

ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 06.6.2012

Oбавештење о вредности акција

STATUT GM 30.5.2012

Plan poslovanja GM za prvo polugodište 2012

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …pdf

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …doc

Izvestaj NO za redovnu Skupštinu akcionara 2012

Odluka o sazivanju skupštine

Пуномоћје формулар за редовну годишњу скупштину 2012 … pdf 

Пуномоћје формулар за редовну годишњу скупштину 2012…doc

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ НА РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ 2012 … doc

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ НА РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ 2012 …pdf

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 16.4.2011.godine

Ugovor o organizovanju akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA, V

STATUT javnog akcionarskog društva

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o usvajanju Ugovora GOŠA MONTAŽA, V

POSLOVNIK o radu skupštine  GOŠA MONTAŽA-V 

Poslovnik o radu NO-GOŠA MONTAŽA, V

Odluka o raspodeli dobiti za 2011

Oduka o sticanju sopstvenih akcija Društva GOŠA MONTAŽA


Izvestaj Nezavisnog Revizora

Izjava o izmeni plana poslovanja za 2011

Bitni dogadjaj – skupstina akcionara 2011.

Odluka o izboru NO. 

Odluka o izboru Predsednika skupstine 2011

Odluka o izboru UO

Odluka o izboru zamenika predsednika skupstine 2011

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta

Odluka o raspodeli dobiti. 

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2011 

Odluka o usvajanju izvestaja o radu Generalnog direktora

Odluka o usvajanju izvestaja UO za 2011

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja za 2011 

Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010 

Izjava o setomesecnom planu proizvodnje za drugo polugodiste 2011