GOŠA MONTAŽA AD


Aktuelni projekti

2013-09-28 14.49.11 IMG_2452

Goša montaža je u periodu 2011/2012 izvela radove istovremeno na dva najveća investiciona projekta u Srbiji:

Modernizacija Rafinerije nafte Pančevo.

Adaptacija bloka TE KO B2

Osim ovih, od projekata značajnih za Srbiju Goša montaža učestvuje istovremeno i u :
Rekonstrukciji 4 agregata HE BAjina Bašta,
Zameni sistema otpepeljivanja TE KO A,
Projektu rekonstrukcijePF sekcije fabrike PEVG HIP Petrohemija Pančevo,
Sistem obezbeđenja Demi vode za MHC DHT Rafinerija Nafte Pančevo, Adaptacija bloka TE KO B2.

Goša montaža je u sklopu projekta Adaptacije bloka TEKO B2 učestvovala kroz:

demontažu 1270 t
izradu projektne dokumentacije, izradu i montažu 1360 tona čelične konstrukcije i opreme
oslanjajući se isključivo na sopstvene snage završila posao u ugovornom roku.

Modernizacija Rafinerije nafte Pančevo.

 

Kapacitet Goša montaže da zaokruži uslugu najbolje je oslikan kroz uspešnu realizaciju projekta Modernizacije Rafinerije Nafte Pančevo u obimu od:

Razrada radioničke dokumentacije izrada i isporuka više od 6000 tona čelične konstrukcije,

Montaža 6500t čelične konstrukcije,

Montaža baklje težine 230 t visine 141m u roku od 51 dan,

Montaža 1750 t cevovoda, izrada i isporuka 55 t oslonaca kroz zavarivanje više od 48 000 WDI (3800 m) montažnih spojeva,

Montaža više od 20 km pratećeg grejanja.