GOŠA MONTAŽA AD


Naftna industrija

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD ostvarila je značajnu ulogu u okviru projekta modernizacije RN Pančevo, prilikom izvođenja radova na izradi i montaži cevnih mostova, montaži baklje, montaži OSBL cevovoda i rekonstrukciji rezervoara, uz poštovanje najviših standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i primenjujući najviše standarde pri izvođenju radova.

Radovi koje izvodi GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD u RN Pančevo na izgradnji kompleksa za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT) obuhvataju sledeće:

  • Razrada radioničke dokumentacije, proizvodnja i isporuka više od 6000 t čelične konstrukcije ISBL/OSBL


  • Montaža 6500 t čelične konstrukcije u roku od 10 meseci

  • Montaža čelične konstrukcije baklje od 230 t, 141 m visine, servisni cevovod 45 t u roku od 51 dana

  • Montaža cevododa OSBL 1750 t, proizvodnja i isporuka 55 t oslonaca cevi, zavarivanje više od 48000 WDI (3800 m) spojeva, NDT ispitivanje, izvedeni hidrotestovi

  • Montaža od više od 25 km pratećeg grejanja.

  • Demi voda – izrada i montaža 4 rezervoara, cevovoda i opreme

U okviru radova na obnovi postrojenja Reaktora za fluidno katalitičko krekovanje – FCC Reaktor – DC 2301 i zamena termoizolacione mase u reaktoru, GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD izvodi radove po principu „KLJUČ U RUKE“ koji obuhvataju sledeće:

zamenjen separator, unutrašnja oprema i kapa reaktora, težine 54 tone, sa pratećim cevovodima, oblogom i opremom.

Na postrojenju Platforminga u Rafineriji nafte Pančevo, GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD izvodi radove na ugradnji najmodernijeg izmenjivača toplote.

Radovi na rekonstrukciji sistema za pregrevanje šarže na postrojenju S-300 katalitički reforming PACKINOX obuhvataju sledeće:

  • Izrada i montaža nove čelične konstrukcije težine 30 t.

  • Montaža novog toplotnog izmenjivača – PACKINOX, težine 105 t  • Montaža kompletno novog cevovoda

  • Povezivanje na postojeći sistem postrojenja


Kod rekonstrukcije rezervoara u okviru projekta modernizacije RN Pančevo, GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD angažovana je kroz nabavku, isporuku i ugradnju materijala i opreme te izvođenju radova na rekonstrukciji rezervoara oznake FB-1801 i ugradnji plivajućeg krova i plivajuće aluminijumske membrane.

Izvedeni su i radovi na zameni krova i poda rezervoara oznake FB-0712 te zameni krova rezervoara FB-1403.

RAFINERIJA GASA ELEMIR

GOŠA MONAŽA AD BEOGRAD izvodi i radove na aminskom postrojenju za čišćenje prirodnog gasa od CO2 Rafinerija gasa ELEMIR

AMINSKO POSTROJENJE ZA IZDVAJANJE CO2 IZ PRIRODNOG GASA

Izrada i montaža čelične konstrukcije 269 t

 

Izrada i montaža cevnih spulova 69 t

 

Montaža ostale opreme 176 t

 

RAFINERIJA NAFTE NOVI SAD

Na projektu Rekonstrukcije 7 rezervoara za Rafineriju nafte Novi Sad, GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD izrađuje opremu od ukupno 780 t čelika i vrši montažu kako sledi:

Izrada opreme Σ 780 t

 

 

Izrada delova plašta poda i krova rezervoara

Izrada izmenjivača toplote

 

Izrada sistema PPZ

Izrada priključnih elemenata

 

Montaža Σ 910 t

 

 

Montaža rekonstruisanih sklopova i opreme koja prati svaki rezervoar, uključujući i montažu aluminijumskih membarana i aluminijumskih krovova sa pripadajućim delovima

 

Rekonstrukcija Fabrike PEVG-a – PETROHEMIJA

REKONSTRUKCIJA PF SEKCIJE

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD je izvela mašinski demontažno-montažne radove na rekonstrukciji PF sekcije kako sledi:

Demontaža opreme 115 t

 

Montaža opreme 140 t

 

Montaža cevovoda 70 t

 

Demontaža/izrada, montaža čelične konstrukcije 25 t

 

Vreme izvršenja 75 dana

Hidromehanička oprema

1963. godine počevši od hidroelektrane Potpeć, GOŠA MONTAŽA je kao prepoznatljivi deo iz svog programa usluga otpočela dugi niz uspešnih projekata ugradnje hidromehaničke opreme.

U standardni program spadaju:
leptirasti, tablasti zatvarači
vrata brodskih prevodnica,
obloge tunela,
cevovodi reverziblnih hidroelektrana,
kompenzatori, račve, prelazni komadi
ugrađene u:

HE “Bajina Bašta” – Perućac
HE “Đerdap” – Kladovo
HE “Čakovec” – Čakovec
HE “Potpeć“
Hidroelektrane na Limu – Nova Varoš
Kanal “Dunav-Tisa-Dunav” – Prevodnica Pančevo
HE “Ćira-Pjura” – Peru
HE “Boali 2” –Central African Republic 
Značajniji skoriji projekti:
Zamena vrata srednje glave prevodnice – Đerdap 2005
Revitalizacija drenažnog sistema – Bogojevo
Remont zatvarača HE „MEĐUVRŠJE“ 2006
Remont tablastog zatvarača na brani HE “Ovčar Banja“ 2007
Zamena vrata brodske prevodnice – Đerdap 2010.

Revitalizacija hidromehaničke opreme – HE Zvornik – od 2015.
Izrada i montaža HMO za MHE Bočac – 2015.
Izrada ulazne rešetke agregata HE Đerdap 2 – 2015

Hidromehanička oprema

Oprema za termoelektrane

Sigurno najzastupljeniji segment iz montažnog programa obuhvata montažu i održavanje sledećeg:

• Oprema za pomoćno kotlovsko postrojenje

• Cevni sistem kotla

• Bunkeri

• Elektrofilteri

• Sistemi otpepeljivanja

• Sistemi dopreme uglja

Izgrađene su termoelektrane i hidroelektrane kapaciteta od 200 do 620 megavata, gde su najznačajnije:

Kosovo B, Obilić,

Termoelektrana Nikola Tesla Obrenovac,

Termoelektrane Kostolac.

Samo u 2012 godini, GOŠA MONTAŽA je na projektu Adaptacije bloka 2 TE Kostolac B uspešno učestvovala kroz:

proces izrade radioničke dokumentacije,

proizvodnje 700 t čelične konstrukcije i opreme,

konstrukcija i kućište elektro filtera,

konfuzori, difuzori i levkovi pepela,

kanali DG, AS, REC,

kompenzatorske spojnice,

gorionici ugljenog praha,

demontaže više od 1400 t,

i montaže više od 1700 t elektrofilterskog i kotlovskog postrojenja.

Oprema za termoelektrane

 

Rudarska oprema

Na polju proizvodnje i montaže opreme za eksploataciju i preradu uglja stekli smo dugogodišnje iskustvo kroz saradnju sa renomiranim firmama kao što su TAKRAF, THYSSEN KRUPP, FAM, KOPEX, SANDVIK.

Izvodili smo radove za rudnike uglja površinskih kopova u zemlji i regionu – Kostolac, Kolubara, Kosovo i REK Bitola u BJR Makedoniji.

Kao referentne projekte skorijeg datuma, izdvajamo sledeće:

2004.               Montaža pogonske stanice 2000 (FAM) TE-KO Kostolac, Montažni plac Drmno
2004.               Revitalizacija bagera SRs 1300 26/5.0 + VR – TE-KO Kostolac, Površinski kop Drmno
2005.-2006.    Montaža prijemnog i raspodelnog bunkera Drobilane (KOPEX)TE-KO Kostolac, Drobilana Drmno
2007–2009.     Montaža rotornog bagera SRs 2000 + VR (TAKRAF) – TEKO Kostolac, Montažni plac Drmno
2008.               Montaža 5 pogonskih stanica – RB Kolubara – Kolubara Zapadno polje, Montažni plac Kalenić
2009.               Montaža strele radnog točka rotornog bagera SchRs 1600/3×25 – RB Kolubara

2015.               – Proizvodnja odbacivačke strele odlagača 8800 – SANDVIK (isporuka Kolubara, Montažni plac Zeoke)

2015.               – Revitalizacija PKM 1 sa pripadajućim transporterima – TE-KO Kostolac, Drobilana Drmno

2015.               – Revitalizacija odlagača BW 2400 – TE-KO Kostolac, Površinski kop Drmno

2016. – 2017.  Montaža odlagača 12000 (SANDVIK)Kolubara Zapadno polje, Montazni plac Kalenić

2017.               – Zamana reduktora radnog točka bagera SRs 2000 (TAKRAF) – TE-KO Kostolac, Površinski kop Drmno

2017. -2018.   Montaža rotornog bagera SchRs 1400 (THYSSEN KRUPP) TE-KO Kostolac, Montažni plac Drmno

Rudarska oprema

Rotaciona oprema

Rame uz rame sa programom hidromehaničke opreme razvija se više od pet decenija i program rotacione opreme. Veliko iskustvo sa vodenim turbinama kao i svim vidovima montaže, sanacije i remonta pumpi i ventilatora stečeno je tokom izgradnje:

Hidroeletkrane Bajina Bašta,
Reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta,
Hidroelektrane Zvornik,
Energetika Kragujevac.

Kao i u inostranstvu na sličnim projektima , od kojih izdvajamo NGI Kirkuk, Irak.

Projekti iz ovog programa skorijeg datuma:
2002. Remont blokaA3 HP Zvornik, Mali Zvornik ,
2003. A-2 u HP Međuvršje,
2004. RHE Bajina Bašta,
2006. HE Potpeć,
2008. HP ZVORNIK-remont blokova A1 i A2 ,
2009. Remont blokovaA1,A2 Ovčar Banja,
2009. – 2013. Rehabilitacija 4 agregata HE Bajina Bašta

2015 – 2019 Rehabilitacija 4 agregata HE Zvornik.

Godinama, GOŠA MONTAŽA je prisutna u održavanju vodnih sistema Srbije kroz rekonstrukcije i remonte rotacione opreme crpnih stanica Bezdan, Bogojevo, Žabalj..

Rotaciona oprema

Procesna oprema

Procesna oprema visokih tehnologija montira se više od 40 godina u fabrikama
”Merima” Kruševac
”Srpska fabrika stakla” Paraćin,
”Milan Blagojević – Namenska” Lučani

Širom sveta, ovaj program uspešno je realizovan na projektima izgradnje:
Fabrike margarina u Kazanju,
Fabrike industrijskih računara u Jerevanu i sl.

Metalurška oprema

Od 1950. godine prisutni smo u metalurškoj industriji, gde je GOŠA MONTAŽA samo u Železaru Smederevo ugradila  više od 40.000 tona konstrukcije i opreme.

Na 865.000 tona teškoj visokoj peći montirano je više od 7.000 tona konstrukcije i 6.000 tona opreme u rekordnom roku od 18 meseci.

Širom Jugoslavije u metalurške komplekse ugrađeno je više od 12.000 tona opreme, dok je u inostranstvu, samo u Švedskoj GOŠA MONTAŽA pustila u pogon potisne peći montirajući više od 10.000 tona iz ovog proizvodnog programa.

Železare:

Smederevo

Zenica

Skoplje

Avesta, Švedska

Pernik, Bugarska

Metalurška oprema