GOŠA MONTAŽA AD


Rudarska oprema

Na polju proizvodnje i montaže opreme za eksploataciju i preradu uglja stekli smo dugogodišnje iskustvo kroz saradnju sa renomiranim firmama kao što su TAKRAF, THYSSEN KRUPP, FAM, KOPEX, SANDVIK.

Izvodili smo radove za rudnike uglja površinskih kopova u zemlji i regionu – Kostolac, Kolubara, Kosovo i REK Bitola u BJR Makedoniji.

Kao referentne projekte skorijeg datuma, izdvajamo sledeće:

2004.               Montaža pogonske stanice 2000 (FAM) TE-KO Kostolac, Montažni plac Drmno
2004.               Revitalizacija bagera SRs 1300 26/5.0 + VR – TE-KO Kostolac, Površinski kop Drmno
2005.-2006.    Montaža prijemnog i raspodelnog bunkera Drobilane (KOPEX)TE-KO Kostolac, Drobilana Drmno
2007–2009.     Montaža rotornog bagera SRs 2000 + VR (TAKRAF) – TEKO Kostolac, Montažni plac Drmno
2008.               Montaža 5 pogonskih stanica – RB Kolubara – Kolubara Zapadno polje, Montažni plac Kalenić
2009.               Montaža strele radnog točka rotornog bagera SchRs 1600/3×25 – RB Kolubara

2015.               – Proizvodnja odbacivačke strele odlagača 8800 – SANDVIK (isporuka Kolubara, Montažni plac Zeoke)

2015.               – Revitalizacija PKM 1 sa pripadajućim transporterima – TE-KO Kostolac, Drobilana Drmno

2015.               – Revitalizacija odlagača BW 2400 – TE-KO Kostolac, Površinski kop Drmno

2016. – 2017.  Montaža odlagača 12000 (SANDVIK)Kolubara Zapadno polje, Montazni plac Kalenić

2017.               – Zamana reduktora radnog točka bagera SRs 2000 (TAKRAF) – TE-KO Kostolac, Površinski kop Drmno

2017. -2018.   Montaža rotornog bagera SchRs 1400 (THYSSEN KRUPP) TE-KO Kostolac, Montažni plac Drmno

Rudarska oprema

Category: Montaža