GOŠA MONTAŽA AD


Naftna industrija

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD ostvarila je značajnu ulogu u okviru projekta modernizacije RN Pančevo, prilikom izvođenja radova na izradi i montaži cevnih mostova, montaži baklje, montaži OSBL cevovoda i rekonstrukciji rezervoara, uz poštovanje najviših standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i primenjujući najviše standarde pri izvođenju radova.

Radovi koje izvodi GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD u RN Pančevo na izgradnji kompleksa za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT) obuhvataju sledeće:

  • Razrada radioničke dokumentacije, proizvodnja i isporuka više od 6000 t čelične konstrukcije ISBL/OSBL


  • Montaža 6500 t čelične konstrukcije u roku od 10 meseci

  • Montaža čelične konstrukcije baklje od 230 t, 141 m visine, servisni cevovod 45 t u roku od 51 dana

  • Montaža cevododa OSBL 1750 t, proizvodnja i isporuka 55 t oslonaca cevi, zavarivanje više od 48000 WDI (3800 m) spojeva, NDT ispitivanje, izvedeni hidrotestovi

  • Montaža od više od 25 km pratećeg grejanja.

  • Demi voda – izrada i montaža 4 rezervoara, cevovoda i opreme

U okviru radova na obnovi postrojenja Reaktora za fluidno katalitičko krekovanje – FCC Reaktor – DC 2301 i zamena termoizolacione mase u reaktoru, GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD izvodi radove po principu „KLJUČ U RUKE“ koji obuhvataju sledeće:

zamenjen separator, unutrašnja oprema i kapa reaktora, težine 54 tone, sa pratećim cevovodima, oblogom i opremom.

Na postrojenju Platforminga u Rafineriji nafte Pančevo, GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD izvodi radove na ugradnji najmodernijeg izmenjivača toplote.

Radovi na rekonstrukciji sistema za pregrevanje šarže na postrojenju S-300 katalitički reforming PACKINOX obuhvataju sledeće:

  • Izrada i montaža nove čelične konstrukcije težine 30 t.

  • Montaža novog toplotnog izmenjivača – PACKINOX, težine 105 t  • Montaža kompletno novog cevovoda

  • Povezivanje na postojeći sistem postrojenja


Kod rekonstrukcije rezervoara u okviru projekta modernizacije RN Pančevo, GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD angažovana je kroz nabavku, isporuku i ugradnju materijala i opreme te izvođenju radova na rekonstrukciji rezervoara oznake FB-1801 i ugradnji plivajućeg krova i plivajuće aluminijumske membrane.

Izvedeni su i radovi na zameni krova i poda rezervoara oznake FB-0712 te zameni krova rezervoara FB-1403.

RAFINERIJA GASA ELEMIR

GOŠA MONAŽA AD BEOGRAD izvodi i radove na aminskom postrojenju za čišćenje prirodnog gasa od CO2 Rafinerija gasa ELEMIR

AMINSKO POSTROJENJE ZA IZDVAJANJE CO2 IZ PRIRODNOG GASA

Izrada i montaža čelične konstrukcije 269 t

 

Izrada i montaža cevnih spulova 69 t

 

Montaža ostale opreme 176 t

 

RAFINERIJA NAFTE NOVI SAD

Na projektu Rekonstrukcije 7 rezervoara za Rafineriju nafte Novi Sad, GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD izrađuje opremu od ukupno 780 t čelika i vrši montažu kako sledi:

Izrada opreme Σ 780 t

 

 

Izrada delova plašta poda i krova rezervoara

Izrada izmenjivača toplote

 

Izrada sistema PPZ

Izrada priključnih elemenata

 

Montaža Σ 910 t

 

 

Montaža rekonstruisanih sklopova i opreme koja prati svaki rezervoar, uključujući i montažu aluminijumskih membarana i aluminijumskih krovova sa pripadajućim delovima

 

Rekonstrukcija Fabrike PEVG-a – PETROHEMIJA

REKONSTRUKCIJA PF SEKCIJE

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD je izvela mašinski demontažno-montažne radove na rekonstrukciji PF sekcije kako sledi:

Demontaža opreme 115 t

 

Montaža opreme 140 t

 

Montaža cevovoda 70 t

 

Demontaža/izrada, montaža čelične konstrukcije 25 t

 

Vreme izvršenja 75 dana

Category: Montaža