GOŠA MONTAŽA AD


Hidromehanička oprema

1963. godine počevši od hidroelektrane Potpeć, GOŠA MONTAŽA je kao prepoznatljivi deo iz svog programa usluga otpočela dugi niz uspešnih projekata ugradnje hidromehaničke opreme.

U standardni program spadaju:
leptirasti, tablasti zatvarači
vrata brodskih prevodnica,
obloge tunela,
cevovodi reverziblnih hidroelektrana,
kompenzatori, račve, prelazni komadi
ugrađene u:

HE “Bajina Bašta” – Perućac
HE “Đerdap” – Kladovo
HE “Čakovec” – Čakovec
HE “Potpeć“
Hidroelektrane na Limu – Nova Varoš
Kanal “Dunav-Tisa-Dunav” – Prevodnica Pančevo
HE “Ćira-Pjura” – Peru
HE “Boali 2” –Central African Republic 
Značajniji skoriji projekti:
Zamena vrata srednje glave prevodnice – Đerdap 2005
Revitalizacija drenažnog sistema – Bogojevo
Remont zatvarača HE „MEĐUVRŠJE“ 2006
Remont tablastog zatvarača na brani HE “Ovčar Banja“ 2007
Zamena vrata brodske prevodnice – Đerdap 2010.

Revitalizacija hidromehaničke opreme – HE Zvornik – od 2015.
Izrada i montaža HMO za MHE Bočac – 2015.
Izrada ulazne rešetke agregata HE Đerdap 2 – 2015

Hidromehanička oprema