GOŠA MONTAŽA AD


Metalurška oprema

Od 1950. godine prisutni smo u metalurškoj industriji, gde je GOŠA MONTAŽA samo u Železaru Smederevo ugradila  više od 40.000 tona konstrukcije i opreme.

Na 865.000 tona teškoj visokoj peći montirano je više od 7.000 tona konstrukcije i 6.000 tona opreme u rekordnom roku od 18 meseci.

Širom Jugoslavije u metalurške komplekse ugrađeno je više od 12.000 tona opreme, dok je u inostranstvu, samo u Švedskoj GOŠA MONTAŽA pustila u pogon potisne peći montirajući više od 10.000 tona iz ovog proizvodnog programa.

Železare:

Smederevo

Zenica

Skoplje

Avesta, Švedska

Pernik, Bugarska

Metalurška oprema