GOŠA MONTAŽA AD


Sistemi otpepeljivanja

Kroz projekte rekonstrukcije ili zamene sistema otpepeljivanja, GOŠA MONTAŽA je od 2009. godine uzela učešća u svim projektima ove vrste kroz montažu više od 3.500 t opreme, čelične konstrukcije, silosa i cevovoda.

Realizovani projekti:

TENT B, Obrenovac
TE KO B, Drmno
TENT , Kolubara A5

Sistemi otpepeljivanja