GOŠA MONTAŽA AD


OGLASI

‘’GOŠA MONTAŽA’’ AD BEOGRAD
montaza@gosamontaza.rs

OBUKA ZA ZAVARIVAČE

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD poziva zainteresovana lica, sa ili bez radnog iskustvana obuku i kurs za zavarivače za postupke zavarivanja REL i MIG/MAG.

Kurs se organizuje u Velikoj Plani u školi zavarivanja GOŠA MONTAŽE AD u okviru proizvodnog pogona u Velikoj Plani.

Kurs je besplatan, uz obavezu polaznika koji uspešno završe kurs da sa poslodavcem zaključe ugovor o radu. Ukoliko poslodavac ne ponudi polazniku koji je završio kurs zaključenje ugovor o radu, polaznik nema nikakve obaveze prema poslodavcu.

Ukoliko polaznik odustane od pohađanja kursa ili nakon završetka ne želi da prihvati ponudu poslodavca za zaključenje ugovora o radu, dužan je da nadoknadi poslodavcu stvarne troškove pohađanja kursa.

Kurs se održava radnim danima, od 7 do 15 časova, u trajanju od 3 kalendarska meseca. Za vreme pohađanja kursa polazniku nije obezbeđena naknada troškova odnosno troškovi ishrane, prevoza ili stanovanja padaju na teret polaznika. Polaznici mogu koristiti organizovani prevoz GOŠA MONTAŽE AD na liniji S.Palanka – V.Plana S.Palanka.

Polaznicima koji uspešno završe kurs biće izdata uverenja o obučenosti za postupke zavarivanja i tako otvoren širok dijapazon mogućnosti zaposlenja u okviru jednog od najtraženijih zanimanja u zemlji i inostranstvu.
Rok za prijavu na oglas je 15.12.2019. godine. Prijava se podnosi na adresu: GOŠAMONTAŽE AD, 11320 Velika Plana, 28. oktobra broj 65 ili elektronskom poštom namontaza@gosamontaza.rs.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

‘’GOŠA MONTAŽA’’ AD BEOGRAD
montaza@gosamontaza.rs

‘’Goša Montaža’’AD, Beograd raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poslovima:

‘’ZAVARIVAČ’’ za sledeće postupke zavarivanja:

111 (SMAW),

136 (FCAW) i

141 (GTAW).

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. zdravstvena sposobanost,
  1. spremanost za rad na terenu,

      3.najmanje 1 godina radnog iskustva.

Prednost imaju zavarivači sa iskustvom i oni koji su obučeni za dva i više od navedenih postupaka zavarivanja. Zarada prema dogovoru.

Prijave se podnose na sledeću adresu: 28. oktobra 65, 11 320 Velika Plana ili putem mejla: montaza@gosamontaza.rs

U Beogradu, 10.6.2019.godine.

…………………………………………………………………………………………………………

‘’GOŠA MONTAŽA’’ AD BEOGRAD
montaza@gosamontaza.rs

‘’Goša Montaža’’AD, Beograd raspisuje oglas za prijem u radni odnos
na određeno vreme na poslovima: ‘’BRAVAR MONTER’’ .
Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  1. zdravstvena sposobanost,
    2. spremanost za rad na terenu,
    3. Najmanje 1 godina radnog iskustva.

Prednost imaju bravari sa većim iskustvom. Zarada prema dogovoru.
Prijave se podnose na sledeu adresu: 28. oktobra 65, 11 320 Velika
Plana ili putem mejla: montaza@gosamontaza.rs.U Beogradu, 10.6.2019. godine.