GOŠA MONTAŽA AD


Rotaciona oprema

Rame uz rame sa programom hidromehaničke opreme razvija se više od pet decenija i program rotacione opreme. Veliko iskustvo sa vodenim turbinama kao i svim vidovima montaže, sanacije i remonta pumpi i ventilatora stečeno je tokom izgradnje:

Hidroeletkrane Bajina Bašta,
Reverzibilne hidroelektrane Bajina Bašta,
Hidroelektrane Zvornik,
Energetika Kragujevac.

Kao i u inostranstvu na sličnim projektima , od kojih izdvajamo NGI Kirkuk, Irak.

Projekti iz ovog programa skorijeg datuma:
2002. Remont blokaA3 HP Zvornik, Mali Zvornik ,
2003. A-2 u HP Međuvršje,
2004. RHE Bajina Bašta,
2006. HE Potpeć,
2008. HP ZVORNIK-remont blokova A1 i A2 ,
2009. Remont blokovaA1,A2 Ovčar Banja,
2009. – 2013. Rehabilitacija 4 agregata HE Bajina Bašta

2015 – 2019 Rehabilitacija 4 agregata HE Zvornik.

Godinama, GOŠA MONTAŽA je prisutna u održavanju vodnih sistema Srbije kroz rekonstrukcije i remonte rotacione opreme crpnih stanica Bezdan, Bogojevo, Žabalj..

Rotaciona oprema

Category: Montaža