GOŠA MONTAŽA AD


Vesti

Obaveštenje o promeni adrese

Rešenje o promeni adrese

……………………………………………………………………………………………

Надзорни одбор ”Гоша Монтаже” АД, на својој ванредној седници одржаној 17. октобра 2019. године, након разматрања ситуације везанe за појачану активност трговања акцијама ”Гоша Монтаже” АД на Београдској берзи, упућује акционарима и јавности следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е

Надзорни одбор се залаже да се акцијама ”Гоша Монтаже” АД слободно тргује на берзи у складу са законом. Констатује се да цена акција ”Гоша Монтаже” АД има тренд пада. Такође, постоје индиције да, због заједничког деловања, постоје услови за давање обавезне понуде за преузимање, у складу са Законом о преузимању акционарских друштава.

Упућују се акционари који сматрају да су им права повређена, да могу да поднесу захтев Комисији за хартије од вредности у циљу утврђивања услова за давање обавезне понуде за преузимање.

Ово саопштење објавити на интернет страници Друштва и упутити средствима јавног информисања.

Председник Надзорног одбора,

Власта Ивковић

 

Надзорни одбор саопштење 17.10.2019.