GOŠA MONTAŽA AD


Kontakt

Važniji telefoni i adrese:

Sedište: +381 11 323 49 02

Predstavništvo Beograd: +381 11 323 49 02

Montaža i proizvodnja: +381 26 515-959, 516-940, 515-673

Inženjering: +381 11 32-34-902,
+381 26 310-476,311-453, 313-296

Finansijska operativa: +381 26 311-623

Uprava: +381 26 317-126, 515-673, 515-959

Kontrola kvaliteta: +381 26 523-354, 515-959

Centrala: +381 26 321-022, 516-772

Tel/fax: +381 26 310-476, 515-959

Adresa: Knićaninova 3, Beograd – Stari Grad

E-mail:montaza@gosamontaza.rs


Marko Bataković,dipl.građ.inž.

Generalni direktor

tel: + 381 26/317-126, + 381 11/32-34-902
montaza@gosamontaza.rs

Marina Terzić, dipl.maš.inž.

Izvršni direktor za tehnička pitanja

Telefon: +381 11 323 49 02

marina.terzic@gosamontaza.rs

Dejan Acić, dipl.maš.inž.

Izvršni direktor za proizvodnju i montažu

tel: + 381 26/515-959
montaza@gosamontaza.rs


Zdenka Lalić, mag.ekon.

Izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove

tel: + 381 26/314-670

zdenka.lalic@gosamontaza.rs


 Ivan Stojićević, dipl.maš.inž.

Izvršni direktor za inženjering

Mail:    ivan.stojicevic@gosamontaza.rs

mob: + 381 69 838 1374

tel:     + 381 26 515 959

 

Stalna gradilišta

Gradilište

Rukovodilac gradilišta

telefon

Obrenovac -faza A

Vlasta Ivković

011/87-25-183

Obrenovac -faza B

Vlasta Ivković

011/87-20-197

TEKO Kostolac

Ivan Stojićević

012/241-784