ZAVARIVANJE

Zavarene konstrukcije predstavljaju deo proizvodnog programa. Operacije zavarivanja izvode stručno osposobljeni zavarivači sertifikovani prema ISO 9606-2;9606-4; pod nadzorom obrazovanog kadra po svetskim standardima i pravilima Međunarodnog instituta za zavarivanje (IIW).

 

Naš zavarivački kadar ima ogromno iskustvo. IWE/IWT inženjeri, kroz trenažni centar, rade obuke, doobuke, sertifikuju i vode zavarivače pružajući treninge za nove, osnovne i dodatne materijale kao i nove uređaje za zavarivanje. Izvodimo i procese srodne zavarivanju kao što su navarivanje, rezanje i žlebljenje.

 

Tehnologije zavarivanja koje koristimo su kvalifikovane i odobrene prema EN ISO 15614-1.

 

Sertifikovani smo za zavarivanje koje nastaje topljenjem i očvršćavanjem na mestu spoja primenom:

 • E/SMAW/111
 • MAG(GMAW)/135
 • MAG(GMAW)/136
 • MIG/131
 • TIG(GTAW)/141
 • gasno/311

Sertifikovani smo od strane imenovanog tela TÜV SUD Industrie Service i poseduje sledeće sertifikate:

 • DIN EN ISO 3834-2 – Zahtevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala
 • EN 1090-2 – Izrada čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – zahtevi za usaglašavanjem i tehnički zahtevi za izvođenje čeličnih konstrukcija

Posebno ističemo i iskustvo u izradi i montaži opreme pod pritiskom u skladu sa Direktivom PED 2014/68/EU  i prema standardima

 • EN 13445-4 – posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu,
 • EN 13480-4 – izrada i montaža industrijskog metalnog cevovoda,
 • EN 12952-5 – izrada delova pod pritiskom za kotao

U sklopu službe kvaliteta obučeni smo i sertifikovani prema EN ISO 9712 za ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja.  Posedujemo međunarodne sertifikate za ispitivanje čelične konstrukcije kao i za ispitivanje zavarenih spojeva opreme pod pritiskom (ispitivanje vizuelnom metodom, magnetnim česticama, penetrantima i ultrazvukom).