GOŠA MONTAŽA AD

more tips here fake rolex site web repliki zegarkw, this link relojes de imitacion Wiht 20% Discount fake watches, click here to find out more rolex replica his response replica rolex, Click Here rolex replica his response replica rolex, Full Article replica rolex Rolex perfect to the degree that.


O nama

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD

Dobrodošli na internet prezentaciju GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD. 
Ovde ćete naći detaljne informacije o našem preduzeću, projektima i referencama.

Kompanija GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD vodi poreklo od srpsko-francuskog akcionarskog društva „Jasenica ad“, koje je osnovano 1923. godine. GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD prolazi kroz različite faze transformacija do 2006. godine kada je uspešno privatizovana.

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD je svoj renome prvenstveno izgradila na značajnim objektima regiona na energetskim postrojenjima, objektima regulacije i vodosnabdevanja, termo energetskim postrojenjima, na polju proizvodnje i montaže opreme za eksploataciju i preradu uglja -rudarskoj opremi, u prehrambenoj, procesnoj, naftnoj i metalurškoj industriji.

Kompletan obim aktivnosti GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD se sastoji od:
               – projektovanja i razrade radioničke dokumentacije,
               – proizvodnje opreme i svih tipova čelične konstrukcije,
               – montaže,
               – održavanja i
               – iznajmljivanja sredstava transporta i mehanizacije.

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD posluje kroz integrisani sistem menadžmenta koji je sačinjen od Sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001, Sistema upravljanja zaštite životne sredine prema standardu ISO 14001 i Sistema upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu prema standardu OHSAS 18001.  

Kompletan proces od projektovanja do montaže usklađen je sa normama EN 1090-2, a zavarivački radovi sa normama EN ISO 3834-2.