MONTAŽA

Goša Montaža je svoj renome prvenstveno izgradila na značajnim objektima regiona na energetskim postrojenjima, objektima regulacije i vodosnabdevanja, termoenergetskim postrojenjima, u rudarskoj industriji na montaži opreme za eksploataciju i preradu uglja, u prehrambenoj, procesnoj, naftnoj i metalurškoj industriji.

 

Najznačajniji referentni projekti montaže opreme, cevovoda i raznih tipova čelične konstrukcije deo su izuzetno obimnog programa montaže koji podrazumeva:

  • Opremu za termoelektrane,
  • Hidromehaničku opremu,
  • Procesnu opremu,
  • Metaluršku opremu,
  • Opremu za naftnu industriju,
  • Rudarsku opremu,
  • Ostalu čeličnu konstrukciju i opremu

Zahvaljujući kadrovskoj osposobljenosti, iskustvu i mehanizaciji jedan od najzastupljenijih segmenata montažnog programa obuhvata montažu opreme i konstrukcije kao i održavanje opreme za termoelektrane.

 

Goša Montaža aktivno učestvuje u projektima modernizacije i revitalizacije termoelektrana sa ciljem zaštite životne sredine montažom opreme, čelične konstrukcije, silosa i cevovoda. U našoj zemlji smo učestvovali u gotovo svim projektima rekonstrukcije, revitalizacije i izgradnje elektro filtera i rekonstrukcije ili zamene sistema za otpepeljivanje. Danas, kroz projekte izgradnje novih postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (ODG) u termoelektranama Nikola Tesla A i Nikola Tesla B, Goša Montaža je nosilac mašinskih radova na oba postrojenja.

Program hidromehaničke opreme jedan je od najstarijih programa Goša Montaža na kojem su njegovi monteri stekli zavidna iskustva na mnogim objektima u zemlji i svetu.

 

Tablasti zatvarači, segmentni zatvarači, leptirasti i gredasti zatvarači, vrata brodskih podvodnica, rešetke, obloge u tunelima, reverzibilni cevovodi u tunelu i van tunela, kompenzatori, račve, prelazni komadi, ugrađujemo više od pet decenija u objekte kao što su: HE Zvornik, HE Djerdap I i II, HE Bajina Bašta…

Na polju montaže opreme za eksploataciju i preradu uglja stekli smo dugogodišnje iskustvo kroz saradnju sa renomiranim firmama kao što su TAKRAF, THYSSEN KRUPP, FAM, KOPEX, SANDVIK.

 

Izvodili smo radove na površinskim kopovima za rudnike uglja u zemlji i regionu – Kostolac, Kolubara, Kosovo i REK Bitola u BJR Makedoniji. Potpuno smo osposobljeni za montažu kompletnih sistema bager-traka-odlagač na površinskim kopovima.

 

U poslednje tri godine izveli smo radove na montaži:

  • Rotorni bager SchRs 1400 (Thyssen Krupp) – 3.118t, u TEKO Kostolac, Montažni plac Drmno,
  • Odlagač 12000 (SANDVIK) – Kolubara Zapadno polje, montažni plac Kalenić i
  • Zamena reduktora radnog točka Bagera SRs 2000 (TAKRAF) – TE-KO Kostolac, Površinski kop Drmno.

Goša Montaža je ostvarila  značajnu ulogu u okviru projekta modernizacije RN Pančevo, prilikom izvođenja radova na izradi i montaži cevnih mostova, montaži baklje, montaži OSBL cevovoda i rekonstrukciji rezervoara, uz poštovanje najviših standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i primenjujući najviše standarde pri izvođenju radova.

 

U okviru radova na obnovi postrojenja Reaktora za fluidno katalitičko krekovanje – FCC Reaktor – DC 2301 i zamena termoizolacione mase u reaktoru, Goša Montaža izvodi radove po principu „KLJUČ U RUKE“ koji obuhvataju zamenu separatora, unutrašnje opreme i kape reaktora, težine 54 tone, sa pratećim cevovodima, oblogom i opremom. Na postrojenju Platforminga u Rafineriji nafte Pančevo izveli smo radove na ugradnji najmodernijeg izmenjivača toplote kroz izvođenje radova na rekonstrukciji sistema za predgrevanje šarže na postrojenju S-300 katalitički reforming PACKINOX.

Kranovi

 

U početku kao prateći program hidromehaničke opreme, montirani su kranovi raznih nosivosti i namene. Danas je ovaj program znatno proširen brojnim rekonstrukcijama, kroz različite zahteve povećanja nosivosti, raspona, pogonske klase.

 

Tokom više godina montirani su svi tipovi kranova raznih nosivosti, raspona i namene. Ovaj program realizuje se uz hidro mehaničku i metaluršku opremu, kao i kroz opremu za termoelektrane, posebno kroz montažu na brodogradilištima i drugim industrijskim objektima.