GOŠA MONTAŽA AD


Istorijat

GOŠA Holding Company vodi poreklo od akcionarskog društva „Jasenica ad“, Srpsko Francuske firme osnovane 1923.
Obzirom na konstantan razvoj tokom decenija, javila se potreba da se plasirani proizvodi montiraju širom sveta.
Nakon završetka Drugog svetkog rata, “Jasenica ad” menja ime u “GOŠA”.
Nakon završetka rata, GOŠA je 1945. godine iz Save je spašeno preko 2.000 tona čelične konstrukcije, a sam poduhvat se smatra početkom ere GOŠA MONTAŽE. Vremenom je usvojen program koji je daleko prevazišao prvobitnu namenu.

1963. godine izvršena je transformacija preduzeća sa jednim od četiri sektora sa nazivom “Mostogradnja”3

1973. godine formirana je radna organizacija pod današnjim nazivom Goša Montaža.

1977. godine, za izgradnjuu mosta Mratinje na Pivi, GOŠA MONTAŽA dobila je i dan danas prestižno priznanje EUROPEAN CONVENTION FOR STRUCTURAL STEELWORK , a ovaj projekat označen je kao najznačajniji u Evropi te godine.2