HIDROELEKTRANE ĐERDAP

2022 Adaptacija brodske prevodnice na HE ĐERDAP 2 Đerdap 2
2020 Izrada i montaža sistema rashlade na HE ĐERDAP 1 Đerdap 1
2020 Izrada i ugradnja cevovoda sistema turbinske regulacije agregata HE ĐERDAP 1 Đerdap 1
2019 Kapitalni remont BPZ na A2 u HE ĐERDAP 2 Đerdap 2
2018 Kapitalni remont BPZ na A7 i remont segmetnog zatvarača u HE ĐERDAP 2 Đerdap 2
2017 Radovi na izradi i isporuci rashladnog sistema za agregat V faze revitalizacije Đerdap 2
2016 Izrada i ugradnja cevovoda sistema za agregat V faze revitalizacije turbinske regulacije Đerdap 2
2014 Izrada i ugradnja cevovoda sist. turbinske regulacije A-5 Đerdap 2
2014 Izrada i isporuka cevovoda sistema za hlađenje A-5 Đerdap 2
2013 Kapitalni remont BPZ-a A8 i HMO elektr. i prel. brane HE ĐERDAP 2 Đerdap 2
2012 Kap. remont HMO brodske prevodnice A-6 HE ĐERDAP 2 Đerdap 2
2011 PD "HE ĐERDAP 2" Kapitalni remont brzog predturbinskog zatvarača agr. 9 Đerdap 2
2010 Remont brzog predturbinskog zatvarača na A4 HE ĐERDAP 2 Đerdap 2