NIS RAFINERIJA NAFTE NOVI SAD

2017 Rekonstrukcija rezervoara R-1, R-4 i R-5 na SOS Turija Turija
2017 Rekonstrukcija rezervoara R-3 i R-9 Mokrin Jug u Kikindi Kikinda
2017 Izgradnja benzinske stanice - Zrenjanin 2 Zrenjanin
2017 Izgradnja benzinske stanice - Ruma 1 Ruma
2016 Rekonstrukcija rezervoara R-1, 2, 3 i 5 na NP Velebit Velebit
2013 Montaža baklje u Elemiru Elemir
2013 Rekonstrukcija šest rezervoara sa ugradnjom Al membrane i povezivanje tehnoloških sistema cevovoda u Rafineriji nafte Novi Sad - Projekat Modernizacija Rafinerije nafte Novi Sad Novi Sad
2013 Demontažno radovi na šest rezervoara u Rafineriji nafte Novi Sad Novi Sad
2013 Montaža čelične konstrukcije i cevovoda na "Separaciji CO2 – pilot Projekat" u Elemiru Elemir