GOŠA MONTAŽA ad

90 godina iskustva je utkano je svuda oko Vas


Dobrodošli na internet prezentaciju Goša Montaža ad!
Ovde ćete naći detaljne informacije o našem preduzeću, projektima i referencama.

Kompanija Goša Montaža ad vodi poreklo od srpsko-francuskog akcionarskog društva „Jasenica ad“, koje je osnovano 1923. godine. Goša Montaža ad prolazi kroz različite faze transformacija do 25.05. 2006. godine kada je uspešno privatizovana od strane Konzorcijuma zaposlenih sa više od 78 % udela u vlasništvu.

Goša Montaža ad ima više od 90 godina iskustva u montaži svih tipova čelične konstrukcije i opreme kao i 20 godina iskustva na polju proizvodnje. Kompletan obim usluga se sastoji od projektovanja i razrade radioničke dokumentacije, proizvodnje opreme i svih tipova čelične konstrukcije, montaže, održavanja i iznajmljivanja sredstava transporta i mehanizacije.

90 godina iskustva vidljivi su u gotovo svim značajnijim objektima regiona kroz eneregetska postrojenja, objekte regulacije i vodosnabdevanja, mostove, cementare, metaluršku, prehrambenu i procesnu industriju. Širom sveta, Goša Montaža je angažovana na izgradnji: od brana u Peruu preko procesnih postrojenja Rusije, termoelektrana u Iraku, do železara u Švedskoj što je svrstava među lidere na domaćem tržištu i u regionu.

Goša Montaža ad je svoj renome prvenstveno stekla u sektoru energetike kroz izgradnju i održavanje opreme za hidro i termo energetiska postrojenja, rudarsku opremu, naftnu i metaluršku industriju.

Svoj program Goša Montaža ad realizuje kao lideri u sektoru mašinogradnje kroz kapacitete proizvodnje koji na mesečnom nivou iznose 600 tona, bravarsko – zavarivačkim radovima od 80 000 sati na mesečnom nivou, neophodnom mehanizacijom od 14 dizalica kapaciteta od 8 do 300 tona, sopstvenim centrom za obuku zavarivača kao i kroz službu obezbeđenja i kontrole kvaliteta koja je akreditovana za samostalno ispitivanje materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja.

Danas, Goša Montaža posluje kroz integrisani sistem menadžmenta koji je sačinjen od Sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001, Sistema upravljanja zaštite životne sredine prema standardu ISO 14001 i Sistema upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu prema standardu OHSAS 18001.  

Kompletan proces od projektovanja do montaže usklađen je sa opšte usvojenim normama EN 1090-2, a zavarivački radovi sa normama EN ISO 3834-2.

Kvalitet plasiranih roba i usluga garantovan je kroz iskusan inženjerski kadar sa 28 licenci odgovornih izvođača i projektanata, 5 EWE/ IWE inženjera.

Goša Montaža ad poseduje neophodne licence i ovlašćenja koja izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republika Srbija.  

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD ispunjava kriterijume Bonitetne izvrsnosti u 2018 godini i spada u sam vrh privrednih društava u Srbiji koji su ovlašceni za upotrebu statusa A kao simbola bonitetne izvrsnosti.