GOŠA MONTAŽA ad

90 godina iskustva je utkano je svuda oko Vas


Dobrodošli na internet prezentaciju GOŠA MONTAŽA AD. 
Ovde ćete naći detaljne informacije o našem preduzeću, projektima i referencama.

Kompanija GOŠA MONTAŽA AD vodi poreklo od srpsko-francuskog akcionarskog društva „Jasenica ad“, koje je osnovano 1923. godine. GOŠA MONTAŽA AD prolazi kroz različite faze transformacija do 25.05. 2006. godine kada je uspešno privatizovana od strane Konzorcijuma zaposlenih sa više od 78 % udela u vlasništvu.

GOŠA MONTAŽA AD ima više od 96 godina iskustva u montaži svih tipova čelične konstrukcije i opreme kao i 26 godina iskustva na polju proizvodnje. Kompletan obim usluga se sastoji od projektovanja i razrade radioničke dokumentacije, proizvodnje opreme i svih tipova čelične konstrukcije, montaže, održavanja i iznajmljivanja sredstava transporta i mehanizacije.

96 godina iskustva vidljivi su u gotovo svim značajnijim objektima regiona kroz eneregetska postrojenja, objekte regulacije i vodosnabdevanja, mostove, cementare, metaluršku, prehrambenu i procesnu industriju. Širom sveta, GOŠA MONTAŽA AD je angažovana na izgradnji: od brana u Peruu preko procesnih postrojenja Rusije, termoelektrana u Iraku, do železara u Švedskoj što je svrstava među lidere na domaćem tržištu i u regionu.

GOŠA MONTAŽA AD je svoj renome prvenstveno stekla u sektoru energetike kroz izgradnju i održavanje opreme za hidro i termo energetiska postrojenja, rudarsku opremu, naftnu i metaluršku industriju.

Danas, GOŠA MONTAŽA AD posluje kroz integrisani sistem menadžmenta koji je sačinjen od Sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001, Sistema upravljanja zaštite životne sredine prema standardu ISO 14001 i Sistema upravljanja bezbednosti i zdravlja na radu prema standardu OHSAS 18001.  

Kompletan proces od projektovanja do montaže usklađen je sa opšte usvojenim normama EN 1090-2, a zavarivački radovi sa normama EN ISO 3834-2.

 

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD ispunjava kriterijume Bonitetne izvrsnosti u 2018 godini i spada u sam vrh privrednih društava u Srbiji koji su ovlašceni za upotrebu statusa A kao simbola bonitetne izvrsnosti.