ERECTION OF MINING EQUIPMENT

2018 Montaža rotornog bagera SchRs 1400 (THYSSEN KRUPP) – TE-KO Kostolac Montažni kop Drmno
2017 Zamena reduktora radnog točka bagera SRs 2000 (TAKRAF) – TE-KO Kostolac Površinski kop Drmno
2017 Montaža odlagača 12000 (SANDVIK) – Kolubara Zapadno polje Montažni plac Kalenić
2015 Revitalizacija odlagača BW 2400 – TE-KO Kostolac Površinski kop Drmno
2015 Revitalizacija PKM 1 sa pripadajućim transporterima – TE-KO Kostolac Drobilana Drmno
2015 Proizvodnja odbacivačke strele odlagača 8800 – SANDVIK Montažni plac Zeoke
2009 Montaža strele radnog točka rotornog bagera SchRs 1600/3×25 RB Kolubara
2009 Montaža rotornog bagera SRs 2000 + VR (TAKRAF) – TE–KO Kostolac Montažni plac Drmno
2008 Montaža 5 pogonskih stanica – RB Kolubara – Kolubara Zapadno polje Montažni plac Kalenić
2006 Montaža prijemnog i raspodelnog bunkera Drobilane (KOPEX) – TE-KO Kostolac Drobilana Drmno
2004 Revitalizacija bagera SRs 1300 26/5.0 + VR – TE-KO Kostolac Površinski kop Drmno
2004 Montaža pogonske stanice 2000 (FAM) – TE-KO Kostolac Montažni plac Drmno