NIS RAFINERIJA NAFTE PANČEVO

2017 Rekonstrukcija rezervoara FB-0805 Pančevo
2017 Ejektorsko pranje gasa na postrojenju S-2200, NIS AD RNP Pančevo
2016 Rekonstukcija FCC postrojenja u RN Pančevo Pančevo
2016 Rekonstrukcija sistema baklje po sistemu KUR Pančevo
2016 Ugradnja izmenjivača toplote Packinox na S-300 po sistemu KUR Pančevo
2014 Zamena krova i poda, sa plivajućom Al membranom u rezervoaru FB-0712 Pančevo
2013 Obnova postrojenja FCC Reaktora DC 2301 u RN Pančevo Pančevo
2013 Nabavka, isporuka i ugradnja materijala i opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji rezervoara FB-1801 i ugradnja plivajućeg krova, plivajuće aluminijumske membrane u RNP – ključ u ruke Pančevo
2012 HIP-PETROHEMIJA Rekonstrukcija PF sekcije u PEVG Pančevo
2012 Obezbeđenje DEMI vode za MHC u NIS Pančevo
2011 Montaža prefabrikovanih izometrika i cevovoda Pančevo
2010 Glavni ugovor Projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo Pančevo
2007 Demontaža postojećih i montaža novih rezervoara FB-0807 i FB-0808 Pančevo
2007 Rekonstrukcija postojećih, vertikalnih nadzemnih rezervoara, fabričke oznake FB-1204 Pančevo
2005 Rekonstrukcija vertikalnih, cilindričnih nadzemnih, sa plivajućim krovovima rezervoara, fabričke oznake FB-1504 Pančevo