TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC

2020 Izgradnja rezervoara za mazut R-3000 u TEKO B3 Kostolac
2020 Čelična konstrukcija za pumpnu stanicu za hlađenje vode TEKO B Kostolac
2019 Izrada i zamena kompenzatora i oslonaca kanala dimnog gasa Kostolac
2019 Remont ventilatora Kostolac
2018 Proizvodnja i isporuka delova čelične konstrukcije za TE KO-B II faza Kostolac
2018 Modernizacija opreme za zamenu cevovoda za pneumatski transport pepela TURBO FLOW Kostolac
2018 Modernizacija kanala aerosmeše na TEKO B Kostolac
2016 Mašinska i elektro montaža i puštanje u rad rotornog bagera Drmno
2016 Ugradnja reduktora radnog točka P=1250 KW u PK Drmno Drmno
2016 Radovi na OFA kanalima Kostolac
2016 Konstrukcija za rashladni sistem pražnjenja kotla za suspenziju u sistemu rukovanja pepelom Kostolac
2015 Revitalizacija bagera PKM1 sa pripadajućim transporterom Kostolac
2015 Nabavka i ugradnja opreme za zamenu pepelovoda prema SKO Kostolac
2015 Revitalizacija bagera, odlagača i tračnog transportera Kostolac
2014 Radovi na sistemu otpepeljivanja Kostolac
2014 Smanjenje emisije Azot oksida Kostolac
2010 Adaptacija bloka B2 sa rekonstrukcijom elektro filtera u TEKO B Kostolac
2009 Održavanje čelične konstrukcije. Most T1 do T8 Kostolac
2008 Izrada čelične konstrukcije cevnog mosta M 1 Kostolac
2007 Isporuka, transport i montaža čelične konstrukcije i čeličnih silosa za objekat Kostolac
2006 Isporuka i montaža kofičastog bagera SRs 2000 32/5.0 (2x670 kw) + VR92+/-10 Kostolac
2006 Rekonstrukcija elektrostatičkog filtera A2 Kostolac
2005 Izgradnja prijemnog bunkera za ugalj kapaciteta 1350 t – rekonstrukcija dela transportnog sistema kapaciteta 9.000.000 t/god. Drmno