TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA

2021 Kapitalni remont i revitalizacija bloka B1 u TENT B Obrenovac Obrenovac
2020 Isporuka i montaža čelične konstrukcije za postrojenje ODG - odsumporavanje dimnih gasova u TENT B Obrenovac Obrenovac
2020 Radovi na sistemu hidromešavine - TENT B Obrenovac
2020 Isporuka i montaža čelične konstrukcije za postrojenje ODG - odsumporavanje dimnih gasova u TENT A Obrenovac Obrenovac
2019 Tekuće i remontno održavanje dopreme uglja 1 i 2 Obrenovac
2019 Remont mlinova blokova A1-A6 TENT-A Obrenovac
2019 Tekuće održavanje bager stanice i elektrofiltera Obrenovac
2019 Remont sistema aerosmeše četiri vertikale po bloku Obrenovac
2019 Sanacija bunkera uglja Obrenovac
2019 Ugradnja mehanizma za dihtovanje reci kanala bloka Obrenovac
2019 Remont odšljakivača Svilajnac
2019 Remont transportera na dopremi uglja Svilajnac
2018 Zamena dela reci kanala sa dihtovanjem bloka A3 Obrenovac
2018 Pomeranje, dizanje i transport tereta većih od 10 tona Obrenovac
2018 Remontno održavanje na dopremi uglja 1 i 2 Obrenovac
2018 Tekuće održavanje odšljakivanja Obrenovac
2018 Remont kanala aerosmeše u TENT Obrenovac
2018 Zamena dela recikulacionih kanala i nosećih prstenova bloka A4 Obrenovac
2018 Remont mlinova blokova A1-A6 u TENT Obrenovac Obrenovac
2017 Remont mlinova blokova A4 i A5 u TENT Obrenovac Obrenovac
2016 Montaža opreme odlagača u Kolubari Kolubara
2016 Rekonstrukcija delova recikulacionih kanala elektrofiltera u TE Morava Svilajnac
2016 Demontaža i montaža elemenata elektrofiltera u TE Morava Svilajnac Svilajnac
2016 Proizvodnja i isporuka elemenata elektrofiltera u TE Morava Svilajnac Svilajnac
2015 Noseća čelična konstrukcija kotla (obe nadogradnje) bloka A2 u TENT Obrenovac Obrenovac
2015 Zamena kanala aerosmeše i gorionika uglja bloka A2 u TENT Obrenovac Obrenovac
2014 Izrada i ugradnja čelične konstrukcije odlagača u Kolubari Kolubara
2014 Izrada gorionika uglja Obrenovac
2012 Demontažno montažni radovi na kanalima aerosmeše u TENT-A Obrenovac
2012 Remont DGS mlinova bloka A3 u TENT Obrenovac Obrenovac
2012 Redovno i interventno održavanje novog sistema otpepeljivanja u TENT-B Obrenovac
2012 Remont rešetki za dogorevanje u TENT-B Obrenovac
2011 Dodatni radovi na elektrofilteru bloka B2 u TENT Obrenovac Obrenovac
2011 Demontaža i montaža tri DGS mlina bloka A4 TENT Obrenovac Obrenovac
2011 Mašinska montaža bloka B2 - Rafako S.A. Obrenovac
2011 Remont pokretnih traka blokova B1 i B2 u TENT Obrenovac Obrenovac
2011 Demontaža i montaža elektrofiltera bloka B2 u TENT Obrenovac Obrenovac
2011 Tekuće interventno mašinsko održavanje bloka B u TENT Obrenovac Obrenovac
2010 Radovi na zameni HDPE cevovoda L-2 oko kasete II deponije pepela Obrenovac
2010 Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A6 u TENT Obrenovac Obrenovac
2010 Izrada i montaža rasteretnih prstenova u okviru kapitalnog remonta bloka A6 u TENT Obrenovac Obrenovac
2010 Demontaža i montaža poda elektrofiltera bloka A6 u TENT Obrenovac Obrenovac
2010 Mašinska montaža elektrofiltera bloka A6 u TENT Obrenovac Obrenovac
2009 Kapitalni remont bloka A6 u TENT Obrenovac
2009 Mašinsko održavanje - Transport uglja, reci kanala, kanala aerosmeše Obrenovac
2008 Vreoci - Montaža pet pogonskih stanica Obrenovac
2008 Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A5 u TENT Obrenovac Obrenovac
2008 Mašinska montaža sistema otpepeljivanja u TENT B Obrenovac Obrenovac
2008 Mašinsko održavanje dodavača uglja, reci kanala, kanala aerosmeše, mlinskih postrojenja, rostova i kracera Obrenovac
2007 Demontaža postojećeg elektrofiltera: čelične konstrukcije, opreme i noseće čelične konstrukcije, montaža nove konstrukcije i opreme bloka A4 u TENT Obrenovac Obrenovac
2007 Kapitalni remont bloka A4 u TENT Obrenovac
2006 Blok A1 - montaža nove konstrukcije i opreme, montaža opreme koju izrađuje RAFAKO po posebnom ugovoru i isporuka i montaža termoizolacije za adaptaciju i sanaciju elektrofiltera Obrenovac
2005 Oblaganje kotla na bloku A2 u TENT Obrenovac Obrenovac
2005 Mašinski radovi na bloku B5 u TENT Obrenovac Obrenovac
2005 Demontaža starog i montaža novog elektrofiltera na bloku A2 u TENT Obrenovac Obrenovac
2005 Kapitalni remont Blok A 5 TENT Obrenovac Obrenovac