TEKUĆI PROJEKTI

Odgovarajući na zahteve modernizacije postrojenja kroz remont i održavanja, Goša Montaža je dugogodnišnjim angažovanjem na poslovima planskog i tekućeg održavanja pouzdan partner u rešavanju najprivlačnijih i najtežih problema, sve zahvaljujući obučenim i iskusnim stručnjacima iz ove oblasti.

Projekat odsumporavanje dimnih gasova na TENT B

Radovi na projektu izgradnje postrojenja dimnih gasova (ODG) u termoelektrani Nikola Tesla B napreduju.


Proizvodnja i montaža elemenata cevnih mostova na Projektu ODG TENT B se izvodi u količini od 600 t i dužini od preko 1 km. Cevni mostovi nose cevovode koji se koriste u procesu odsumporavanja dimnih gasova kao i elektro instalacije.


Proizvodimo i montiramo noseću čeličnu konstrukciju u količini od 1.100 t, kanale dimnog gasa u količini od 1.800 t koji su dimenzija 10.1×10.1m i montiraju se na kotama od +18m i +30m.


Ujedno, radovi napreduju i na montaži kugličnih mlinova za mlevenje krečnjaka, montirana su tri (3) kuglična mlina, težina jednog kugličnog mlina je 85 t.


Projekat odsumporavanja dimnih gasova TENT B će smanjiti emisiju sumpor-dioksida i čestica za 96%, sa 80.000 tona godišnje, na 4.500 tona.

Termoelektrana Kostolac B

U sklopu izgradnje novog bloka B3 u termoelektrani „Kostolac B“ Goša Montaža izvodi projekat izgradnje rezervoara za skladištenje ulja za taloženje – Heavy Oil Tank R3000 – kao partner kineskoj kompaniji CMEC – China Machinery Engineering Corporation, Ogranak Belgrade, Republika Srbija.

 

Obim radova koje izvodi Goša Montaža je sledeći: nabavka materijala čelične konstrukcije i mašinske opreme, radionička izrada, montaža čelične konstrukcije i sve pripadajuće opreme na gradilištu uključujući antikorozivnu zaštitu, termoizolaciju i sva potrebna ispitivanja.

 

Nominalni kapacitet je 3000m3, a visina rezervoara je 15m. Ukupna težina čelične konstrukcije uključujući prateće instalacije je 110t.

 

Svi radovi se izvode po zahtevima Investitora, saglasno propisima RS i potrebama TEKO B3.

 

Video prikazuje završne radove na montaži rezervoara mazuta – Heavy Oil Tank R3000.

Adaptacija brodske prevodnice Đerdap 2

Goša Montaža učestvuje u projektu Adaptacija brodske prevodnice u sastavu hidroelektrane Đerdap 2 kao partner nemačkoj kompaniji DSD NOELL GmbH. Projekat Adaptacije brodske prevodnice Đerdap 2  ima za cilj unapređenje navigacije na Dunavu koji je jedan od najvažnijih plovnih puteva u Evropi.

 

Brodskoj prevodnici Đerdap 2, usled zastarele opreme i oštećene konstrukcije, potrebna je adaptacija i popravak.  Obim radova koje izvodi Goša Montaža je sledeći: projektovanje, demontaža, izrada i montaža 3 nova krana nosivosti od 40 t, radnih dvokrilnih vrata na nizvodnoj glavi brodske prevodnice, zaštitne mreže i ulazne rešetke kao i sistem za pražnjenje i drenažu. Ujedno, Goša Montaža će izvoditi demontažu i montažu nove gornje kapije koju isporučuje DSD NOELL GmbH. Radovi na projektovanju kreću odmah dok bi radovi na samom terenu trebalo da počnu u oktobru 2022. izvođenjem demontaže jednog od tri krana i montažom novog krana. Predviđeno trajanje radova je  do marta 2024. godine.

 

Ovaj projekat će biti finansiran iz kredita Evropske investicione banke (EIB) (60%), dok je finansiranje ostalih 40% obezbeđeno preko CEF Fonda (Connecting Europe Facility Fund).

Revitalizacija bloka B1 u termoelektrani Nikola Tesla B

Na revitalizaciji bloka B1 u TENT B Goša Montaža izvodi radove na montaži nove RA linije parovoda, pregrejača P4 koji zahtevaju najveći kvalitet izvođenja zavarivačkih radova, separatore, kao i radove na montaži rosta i kompenzatora na kanalima dimnih gasova.

 

S ponosom ističemo da učestvujemo na najvećem projektu revitalizacije jednog bloka u Srbiji koji obimom radova prevazilazi sve dosadašnje kapitalne remonte od kada je blok B1  pušten u rad. Oblast radova koju pokriva Goša Montaža spada u najodgovornije segmente radova na najznačajnijem delu opreme na kotlu.

 

Na projektu je angažovano do 200 (proizvodnih) radnika koji svakodnevno predanim radom doprinose da se celokupan posao revitalizacije bloka B1 izvede pre ugovorenog roka i sa visokim nivoom kvaliteta, svesni činjenice da svaki dan ranijeg završetka znači mnogo za stabilnost snabdevanja električnom energijom cele Srbije.

Projekat odsumporavanje dimnih gasova na TENT A se približava završnoj fazi

Fotografije, kao i kratak film, prikazuju radove završne montaže primarne čelične konstrukcije vlažnog dimnjaka za apsorber C1 na visini od 138m u sklopu projekta TENT A – projekat odsumporavanje dimnih gasova (ODG).

Postrojenje za odsupmoravanje dimnih gasova na TENT A

Dodeljena nam je važna uloga na projektu izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TENT A gde su nam povereni mašinski radovi na novom postrojenju.

 

Napredujemo sa radovima na odsumporavanju dimnih gasova, a stručni timovi Goša Montaža trenutno su angažovani na montaži apsorbera, montaži buster ventilatora, kao i montaži razvodnih cevovoda sistema za raspršivanje.

 

Važnost ovog projekta ogleda se u značajnom smanjenju emisije SO2 u skladu sa regulativom iz oblasti ekologije kao i u skladu sa primenom standarda s ciljem zaštite životne sredine.