1931

Osvajanja proizvodnje čelične konstrukcije

 

Početak rada

 

Godine od 1931. do 1941. mogu se smatrati periodom uspešnog osvajanja proizvodnje čelične konstrukcije i delimično opreme, a radnici su bili posebno obučavani za takvu proizvodnju.