2023

Partnerstvo sa DSD grupom

 

 

U 2023. godini kada obeležavamo 100 godina od osnivanja kompanije Goša, Goša Montaža ulazi u strateško partnerstvo sa DSD grupom obeležavajući ulazak u drugi vek postojanja novom vlasničkom strukturom.
Strateško partnerstvo Goša Montaže i DSD grupe, predstavljeno novim zaštitnim znakom, odražava imidž naše kompanije, njenu istoriju i viziju pravca u kom idemo.

2019

DECO doo

 

 

2019. godine kompanija DECO d.o.o. iz Vrnjačke Banje postaje većinski akcionar Goša Montaže i preuzima upravljanje nad kompanijom.

1977

Priznanje European Convention for Structural Steelwork

 

Most Mratinje
Most Mratinje

 

1977. godine, za izgradnju mosta Mratinje na Pivi, GOŠA MONTAŽA dobila je i dan danas prestižno priznanje EUROPEAN CONVENTION FOR STRUCTURAL STEELWORK, a ovaj projekat označen je kao najznačajniji u Evropi te godine.

1973

Formirana Goša Montaža

 

Goša Montaža

 

1973. godine formirana je radna organizacija pod današnjim nazivom Goša Montaža.

1945

Popravka porušenog Savskog mosta

 

Popravka porušenog Savskog mosta

 

Nakon završetka rata, 1945. godine iz Save je spašeno preko 2.000 tona čelične konstrukcije, a sam poduhvat se smatra početkom ere GOŠA MONTAŽE.

1937

Prvi zavareni most

 

Prvi zavareni most u Jugoslaviji preko Belog Timoka kod Zaječara

 

Pogon Mostogradnja Jasenice ad 1937. godine proizvodi prvi zavareni most na reci Timok kod Zaječara. Zavarivanje je izvedno ručnim elektrolučnim postupkom. Da bi izgradila most zavarivanjem, fabrika je prethodno morala da dobije atest akreditovanih institucija Jugoslavije i Evrope. Bio je to veliki poduhvat na evropskom nivou.

1931

Osvajanja proizvodnje čelične konstrukcije

 

Početak rada

 

Godine od 1931. do 1941. mogu se smatrati periodom uspešnog osvajanja proizvodnje čelične konstrukcije i delimično opreme, a radnici su bili posebno obučavani za takvu proizvodnju.

1930

Mostovna radionica

 

Podizanje prve hale

 

Posebna hala za proizvodnju čelične konstrukcije, mostovna radionica izgrađena je tokom 1930. i 1931. godine.

1923

Osnovano Jasenica ad

 

Jasenica ad

 

Goša Montaža vodi poreklo od srpsko-francuskog akcionarskog društva Jasenica ad koja je osnovana davne 1923. godine te do 1949. godine društvo posluje pod imenom Jasenica ad