GOŠA MONTAŽA AD


Povremene informacije

 • 2021

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija

 • 2020 

Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija

Obaveštenje o značajnom učešću

 • 2019

Obaveštenje o nameri preuzimanja

Надзорни одбор саопштење 17.10.2019.

Obaveštenje o značajnom učešću DECO-potpisano

Obaveštenje o isplati vraćenih dividendi 23. 9. 2019.

Obaveštenje o značajnom učešću-Obrazac

 • 2018

Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima 2018.

Obaveštenje o isplati dividende za akcionare biv.klijente Fimaks brokera

 • 2017

Obaveštenje o isplati dividende za 2016.godinu

O-ZU

 • 2016

Obaveštenje o isplati dividende za 2015.godinu

Izveštaj sa održane sednice Skupštine 11.06.2016.

Saopštenje za javnost, 04.4.2016.

  • 2015

Obaveštenje o isplati dividende za 2014.godinu

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 04.11.2015.

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

  • 2014

Obaveštenje o isplati dividende 16.12.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 22.12.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 19.11.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 07.8.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 05.8.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 30.7.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 11.7.2014

Obaveštenje o isplati prvog dela dividende za 2013.godinu

Godišnji izveštaj o objavljenim dokumentima 2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 10.7.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 04.7.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 03.4.2014

Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija 07.3.2014

Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija 06.3.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 28.02.2014 

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 26.02.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 07.02.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 05.02.2014

OBAVEŠTENJE nesaglasnim akcionarima

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 18.02.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 04.02.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 24.01.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 16.01.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 10.01.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 03.01.2014

 

  • 2013

Isplata II dela dividende za 2012.godinu

Obaveštenje o isplati prvog dela dividende za 2012.godinu

GFI za 2012 izvestaj o tokovima gotovima 2012.

Kons. kfi 2012 gm

Konsolidovani polugodisnji izvestaj GM 2012

Polugodisnji izvestaj 2012

Polugodišnji izveštaj GM 2013

Statistički aneks 2012.kons.