IZJAVE I ODLUKE

Zapisnik sa Redovne skupštine Goša Montaže ad 15.6.2013.

Odluka o izboru predsednika skupštine 15.6.2013.

Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine održane 09.6.2012. 15.6.2013.

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja 15.6.2013.

Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2012.15.6.2013.

Odluka o izboru preduzeća za reviziju za 2013.godinu 15.6.2013.

Odluka o usvajanju izveštaja nadzornog odbora 15.6.2013.

Odluka o usvajanju godišnjih izveštaja izvršnog odbora za 2012.godinu 15.6.2013.

Odluka o raspodeli dobiti za 2012.godinu 15.6.2013.

Izveštaj komisije za glasanje Redovna skupština15.6.2013.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine 15.6.2013.

Punomoćje za glasanje 2013

Formular za glasanje u odsustvu 2013.

Odluka o sazivanju skupštine 2013Dnevni red-GOŠA MONTAŽA

Zapisnik sa redovne skupštine potpisan 09.6.2012.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2011

Godišnji izveštaj za konsolidovani bilans 2012.ž

Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2012

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija 24.8.2012

Obaveštenje o isplati dividende za 2011

Obaveštenje akcionarima 19.6.2012

Bitni događaj redovna skupština 2012

Zapisnik redovne skupštine GM 2012

Goša montaža konsolidovani FI statistički aneks 2011

Goša montaža konsolidovani FI napomene uz novokosolidovani FI 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o tokovima gotovine 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o promenam na kapitalu 2011

Goša montaža konsolidovani FI bilans uspeha 2011

Obaveštenje o vrednosti akcija

STATUT GM 30.5.2012

Plan poslovanja GM za prvo polugodište 2012

Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva II ispravljena

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …pdf

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …doc

Izvestaj NO za redovnu Skupštinu akcionara 2012

Odluka o sazivanju skupštine

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 16.4.2011.godine

Ugovor o organizovanju akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA, V

STATUT javnog akcionarskog društva

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o usvajanju Ugovora GOŠA MONTAŽA, V

POSLOVNIK o radu skupštine GOŠA MONTAŽA-V

Poslovnik o radu NO-GOŠA MONTAŽA, V

Odluka o raspodeli dobiti za 2011

Oduka o sticanju sopstvenih akcija Društva GOŠA MONTAŽA

Izvestaj Nezavisnog Revizora

Izjava o izmeni plana poslovanja za 2011

Bitni dogadjaj – skupstina akcionara 2011.

Odluka o izboru NO.

Odluka o izboru Predsednika skupstine 2011

Odluka o izboru UO

Odluka o izboru zamenika predsednika skupstine 2011

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta

Odluka o raspodeli dobiti.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2011

Odluka o usvajanju izvestaja o radu Generalnog direktora

Odluka o usvajanju izvestaja UO za 2011

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja za 2011

Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010

Izjava o setomesecnom planu proizvodnje za drugo polugodiste 2011