Skupština akcionara

SKUPŠTINA AKCIONARA

Godišnja skupština 2012

Obaveštenje o isplati drugog dela dividende za 2011

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija 24.8.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Obavestenje akcionarima 19.6.2012.

Oduka-o-sticanju-i-raspolaganju-imovinom-velike-vrednosti-Društva

obaveštenje o vrednosti akcija

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 05.6.2012.

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

OBAVEšTENJE O ISPLATI DRUGOG DELA DIVIDENDE ZA 2011.GODINU – 25.9.2012.

Obaveštenje akcionarima 19.6.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Skupština 09.6.2012.zapisnici o rezultatima glasanja

Zapisnik redovne skupstine GM 2012

Goša montaža konsolidovani FI statistički aneks 2011

Goša montaža konsolidovani FI napomene uz novokosolidovani FI 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o tokovima gotovine 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o promenam na kapitalu 2011

Goša montaža konsolidovani FI bilans uspeha 2011

Goša Montaža- konsolidovani FI bilans stanja 2011.

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 06.6.2012

Obaveštenje o vrednosti akcija

STATUT GM 30.5.2012

Plan poslovanja GM za prvo polugodište 2012

Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva II ispravljena

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …pdf

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …doc

Izvestaj NO za redovnu Skupštinu akcionara 2012

Odluka o sazivanju skupštine

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012 … pdf

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012…doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 … doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 …pdf

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 16.4.2011.godine

Ugovor o organizovanju akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA, V

STATUT javnog akcionarskog društva

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o usvajanju Ugovora GOŠA MONTAŽA, V

POSLOVNIK o radu skupštine GOŠA MONTAŽA-V

Poslovnik o radu NO-GOŠA MONTAŽA, V

Odluka o raspodeli dobiti za 2011

Oduka o sticanju sopstvenih akcija Društva GOŠA MONTAŽA

Izvestaj Nezavisnog Revizora

Izjava o izmeni plana poslovanja za 2011

Bitni dogadjaj – skupstina akcionara 2011.

Odluka o izboru NO.

Odluka o izboru Predsednika skupstine 2011

Odluka o izboru UO

Odluka o izboru zamenika predsednika skupstine 2011

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta

Odluka o raspodeli dobiti.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2011

Odluka o usvajanju izvestaja o radu Generalnog direktora

Odluka o usvajanju izvestaja UO za 2011

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja za 2011

Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010

Izjava o setomesecnom planu proizvodnje za drugo polugodiste 2011